PGO: van inzicht naar regie vergt meer stappen

30 augustus 2019
Laptop-zoeken-2-1
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De nadruk op het verhogen van de zelfredzaamheid van de burger op het gebied van gezondheidszorg neemt exponentieel toe. Met de aankomende vergrijzing en de landelijke budgettaire inkrimpingen in de zorg, zal de burger steeds meer eigenaar moeten worden van zijn eigen gezondheid. Daarvoor is ook beschikking over medische gegevens nodig, schrijft ICT&health Redactieraadlid Geert-Jan van Hal in de nieuwste editie van ICT&health magazine.

Van Hal hield een interview met Roanda Fokkens, Programmamanager Medicatie / Klinisch Informaticus bij het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC), om te bekijken wat er nog allemaal nodig is om mensen echt meer regie over hun gezondheid te geven. Bottom line: afsprakenstelsels zoals MedMij en toepassingen zoals PGO's zijn zeer belangrijk, maar vormen slechts onderdeel van een totaalpakket. Zaken zoals een onderliggende zorginfrastructuur moeten ook goed ingevuld worden.

"Als we naar de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz kijken, kunnen we concluderen dat MedMij eigenlijk alleen een antwoord vormt op het blokje ‘informatie’, stelt Fokkens. "Als PGO’s dat doen voor het blokje ‘applicaties’, dan blijven er nog steeds drie blokjes over die eerst nog moeten worden beantwoord voordat PGO’s echt toegevoegde waarde kunnen gaan hebben."


Nictiz onderscheidt vijf lagen van interoperabiliteit.

Blokje IT-infrastructuur

Op het blokje IT-infrastructuur heeft de regio Zuidoost-Brabant een unieke kijk, vertelt Fokkens. De meerwaarde van een PGO wordt namelijk ook pas duidelijk wanneer meerdere zorgverleners op één plek informatie gaan delen met de patiënt. "Dus niet dat een patiënt drie keer in moet loggen op drie verschillende portalen om de gegevens van drie verschillende zorgverleners te kunnen zien. Samenwerking tussen zorgverleners is noodzakelijk om dit te bewerkstellingen. Een PGO vanuit één organisatie insteken, biedt namelijk geen meerwaarde. In dat geval volstaat één portaal."

Daarom is RZCC, in nauwe samenwerking met MedMij, bezig met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP). Dit is een onafhankelijk, neutraal en vooral technisch platform. De achterkant van een PGO, schetst Fokkens.

"Voor de patiënt maakt het op deze manier nog steeds niet uit welke PGO hij of zij kiest. Maar voor de zorgverleners zou een dergelijk RZP een uitkomst kunnen zijn. Veel XIS-leveranciers zijn namelijk nog niet klaar om te voldoen aan MedMij. In sommige gevallen worden de benodigde standaarden ook helemaal niet ingebouwd door de leveranciers. Gegevensuitwisseling is dan nog steeds niet mogelijk."

Technische ondersteuning van groot belang

Daarnaast vraagt de PGO-ontwikkeling best veel van zorgprofessionals, dus het RZCC wil het als regio-organisatie zo aantrekkelijk mogelijk maken om gegevens naar de patiënt te ontsluiten. "Technische ondersteuning en regionale implementatie is daarom van groot belang."