PGO’s komen eraan: wat betekent dat voor zorgverleners?

14 februari 2022
Hand-vrouw-laptop-zoeken
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn in opmars. Dit zijn websites en apps waarmee je als zorgconsument online je medische gegevens kunt verzamelen. Inmiddels zijn vrijwel alle Nederlandse huisartsen via hun HIS aangesloten. Dit betekent dat patiënten van deze huisartsen een kopie van hun dossier in hun PGO kunnen plaatsen. In de loop van 2022 volgen ggz-instellingen, zelfstandige klinieken en ziekenhuizen.

Maar wat betekent dit precies voor zorgverleners? Allereerst is het een kwestie van bewustzijn, meent Dianda Veldman, directeur-bestuurder bij de Patiëntenfederatie. “PGO’s passen bij de wens van steeds meer patiënten om actief de regie te nemen over hun eigen gezondheid. Het is verstandig om je dat als zorgverlener te realiseren. Patiënten nemen dit initiatief en zij doen dat op eigen gelegenheid.”

Patiënten eigenaars PGO's

Daar staat tegenover dat je als zorgverlener niet direct verantwoordelijk bent voor wat er in een PGO gebeurt, vervolgt Veldman. “De patiënt is eigenaar van zijn PGO en dus zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens. Omdat alle PGO’s op de markt voldoen aan de daarvoor speciaal ontwikkelde MedMij-standaarden, is dit technisch en juridisch in orde. Medische gegevens kunnen niet zomaar op straat komen te liggen. De PGO-leverancier moet ook kunnen aantonen dat uitwisseling van informatie tussen PGO en HIS (huisarts informatie systeem, red.) op verzoek van de patiënt gebeurt.”

Iets anders is dat het gebruik van een PGO vragen kan oproepen bij de patiënt, die deze vervolgens aan zijn zorgverlener kan stellen. Veldman hierover: “Dat kan zeker gebeuren, maar we verwachten in de doorsneepraktijk geen stortvloed van vragen. Dat is immers ook niet gebeurd bij de invoering van de patiëntportalen, die op een vergelijkbare manier werken.”

Samen Beslissen

Het gaat er vooral om dat de informatie in het dossier helder en duidelijk is, aldus Veldman. “In dat geval zal het gebruik van een PGO vooral leiden tot een beter geïnformeerde patiënten. Het kan dus een grondslag zijn voor Samen Beslissen, een ander initiatief dat wij van harte ondersteunen.”

Dianda Veldman: "Een PGO kan leiden tot beter geïnformeerde patiënten en daarmee een grondslag voor Samen beslissen." Foto: Tom van Limpt.

Zorgverleners hoeven ook niet bang te zijn dat ze patiënten moeten bijstaan in de keuze van een PGO, stelt Veldman. “Dat doen de patiënten zelf. Verwijs ze gerust door naar de website PGO.nl. Ook komt er een keuzehulp op de nieuwe website digitalezorggids.nl om mensen te helpen welk PGO het beste bij hen past.”

Daarnaast zijn er materialen zoals flyers, posters en een wachtkamervideo beschikbaar die zorgverleners in hun praktijk kunnen neerleggen of digitaal kunnen verspreiden. “Als patiënten met vragen komen, kun je hen dus naar de juiste plek verwijzen voor meer informatie”, vertelt Veldman. “Bovendien zijn de mensen van de DigiHulplijn bereikbaar voor hulp bij praktische zaken zoals het aanmaken van een account bij een PGO of het gebruik van DigiD om de medische gegevens op te halen. Daar hoef je je als zorgverlener dus niet mee bezig te houden.”

Over PGO.nl

PGO.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, helpt zorgverleners met communicatiemateriaal voor patiënten. Ook biedt PGO.nl antwoorden op veel gestelde vragen en informatie over inloggen, privacy en andere PGO-gerelateerde zaken. Alle communicatiematerialen van PGO.nl zijn te vinden op bestellen.pgo.nl. Een website waar zorgverleners materiaal kunnen personaliseren, downloaden en bestellen.

Lees ook het interview met Dianda Veldman op pagina 8-9 in editie 1 van ICT&health, die op 18 februari verschijnt.