Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
12 oktober 2016
Artikel delen

Pharos wil meer eenvoudige apps voor laaggeletterden

Mobiele apps worden tegenwoordig voor van alles en nog wat gebruikt: om boodschappenlijstjes te maken, de bankrekening te controleren of om bij te houden hoeveel stappen iemand op een dag zet. Van de ruim 2 miljoen apps in de Apple App Store en Google Play zijn er vele duizenden die vallen in de categorie fitness, welzijn of gezondheid. Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, wil dat aantal met een wedstrijd voor een app over zorg of gezondheid vergroten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Pharos heeft een wedstrijd uitgeschreven waarin het app-ontwikkelaars en zorgverleners oproept om met een goed idee te komen voor een app op het gebied van zorg of gezondheid, die ook geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Wie mee wil doen aan de wedstrijd, moet een video maken waarin het idee zelf wordt gepresenteerd, hoe dit uitgewerkt moet worden en wie erbij betrokken wordt. De winnaar krijgt 10.000 euro voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de app, plus een aantal adviesuren en ondersteuning van Pharos, TNO en GGD GHOR Nederland.

De wedstrijd maakt deel uit van het ehealth4all-initiatief van Pharos. Het gebruik van eHealth door patiënten en zorgprofessionals neemt alleen maar toe. Maar de meeste eHealth-toepassingen houden niet of nauwelijks rekening met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterden, migranten en vluchtelingen. Hierdoor missen zij informatie en krijgen niet de juiste zorg. De kans is groot dat gezondheidsverschillen toenemen, aldus Pharos. De organisatie stimuleert daarom ontwikkelaars én zorgverleners om bij e-Health initiatieven vanaf het begin cliënten en patiënten te betrekken: ook laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Grip op gezondheid

Het doel van de ehealth-app moet zijn dat mensen door het gebruik ervan weer grip kunnen krijgen op hun gezondheid, zo stelt Pharos. De app moet begrijpelijk in beeld en tekst zijn , eenvoudig in gebruik én betaalbaar voor de gebruiker. Verder moet het een goede aanvulling zijn op het aanbod van digitale preventie en zorg en óók toegankelijk en begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Als voorbeeld van het soort app dat wordt gezocht, noemt Pharos: SamenStarten app, HealthCommunication app, Begrijp je lichaam (=website).

Ideeën moeten vóór 1 december 2016 ingeleverd worden. Op basis van drie genomineerden wordt een winnaar bepaald, die de prijs krijgt uitgereikt tijdens de VWS eHealthweek van 21-27 januari 2017. De prijsvraag is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. De jury bestaat uit onafhankelijke jury zorgprofessionals, ontwikkelaars van eHealth-apps, Pharos, TNO, GGD GHOR en vertegenwoordigers van het Ministerie VWS.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

3,5 procent van de Nederlanders is laaggeletterd, stelt Pharos. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. 28,7 procent van de Nederlandse bevolking heeft (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden. Twee op de drie laaggeletterden is autochtoon Nederlander, één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond. Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid.

 Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidgerelateerde beslissingen. Ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse migranten zijn sterker vertegenwoordigd in de groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Astma en COPD, diabetes, kanker, hart-en vaatziekten en psychische problemen komen bij deze groepen beduidend vaker voor. Ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben een één tot twee maal hogere kans op voortijdige sterfte dan ouderen met adequate gezondheidsvaardigheden.

Een deel van de mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is laaggeletterd. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen deels af van opleidingsniveau, maar ook hoger opgeleiden kunnen moeite hebben met medische informatie.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen