Philadelphia breidt proeven met sociale robot Phi uit

16 november 2017
Philidelphiazorg-robot.2_PHi
Robotica
Nieuws

Zorgaanbieder Philadelphia wil het gebruik van de sociale robot Phi uitbreiden nadat proeven het afgelopen jaar succesvol waren. Er wordt nu een platform ontwikkeld waarmee begeleiders van cliënten zelf de robot kunnen afstemmen op de persoonlijke behoeften van een cliënt.

Philadelphia liet in september 2016 weten als eerste organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking een eigen sociale robot in te zetten. Met robot Phi wilde gaan Philadelphia onderzoeken of en hoe robotica de zorg kan verbeteren. Omdat de sociale robot met eigen software op maat wordt geprogrammeerd, komt de inhoudelijke bijdrage van wat Phi moet kunnen komt helemaal van cliënten, medewerkers en verwanten zelf, aldus Philadelphia destijds. De zorgaanbieder heeft het afgelopen jaar onderzocht hoe een sociale robot van toegevoegde waarde kan zijn bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste testen tonen een positieve impact. De volgende stap is het verder ontwikkelen van een speciaal robotplatform waarmee begeleiders zelf eenvoudig een sociale robot kunnen programmeren.

Praktische en sociale aspecten

Robot Phi logeerde in een praktijkproef twee weken bij een cliënt in huis en bleek een waardevolle toevoeging aan de ondersteuning. Naast de praktische zaken zoals de cliënt helpen herinneren aan het innemen van medicijnen bleek het sociale aspect een goede aanvulling.  “Phi voelde aan als een maatje, iemand waarmee ik het samen gezellig had en leuke dingen kon doen,” vertelt cliënte Lydia. “Ik ga haar missen als ze weer weg gaat.” https://www.youtube.com/watch?v=gIKt1BgLi1Y Een zogeheten robotplatform dat nu wordt ontwikkeld, moet begeleiders de mogelijkheid geven om zelf eenvoudig een sociale robot te programmeren. Zo kan een begeleider zelf de interacties van de robot afstemmen op de persoonlijke behoefte van de cliënt, zonder noodzaak voor een technische expert. Dat brengt maatwerk met robots voor cliënten binnen handbereik, stelt Philadelphia. Philadelphia ziet de robot vooral als hulpmiddel en aanvullend op het bestaande zorgproces. Uit de logeerperiode bij Lydia bleek dat de inzet van de robot de cliënte meer eigen regie gaf. Doordat de robot haar bijvoorbeeld hielp herinneren aan bepaalde zaken of suggesties gaf tot acties, kon zij meer zelf doen zonder tussenkomst van een begeleider. De begeleider kreeg daardoor meer tijd beschikbaar voor persoonlijke aandacht. Daarnaast bleek de robot een sociale functie te vervullen en kon Lydia haar verhaal kwijt aan de robot.

Verdere testen voor doorontwikkeling

Het testen van de robot in de praktijk gaat de komende tijd door om meer informatie over de interactie met cliënten te verzamelen en het platform verder te ontwikkelen.  Op termijn moet het verzamelen van data het mogelijk maken dat het zelflerende vermogen van de sociale robot kan worden benut. Dan kan de robot bijvoorbeeld op eerder besproken onderwerpen terugkomen. Voordat hiermee gewerkt gaat worden zal eerst duidelijk moeten zijn hoe met de gegevens van de cliënt om zal worden gegaan, benadrukt de zorgaanbieder. Het robotplatform waarmee zorgprofessionals zelf kunnen programmeren, dient het gebruik van robots in de zorg steeds toegankelijker te maken. Het platform maakt straks het aansluiten van verschillende type robots mogelijk. Zo kan de begeleider zelf inschatten welke robot past bij de behoefte van de cliënt en deze ook direct inzetten zonder telkens een andere wijze van programmeren te hoeven leren.