Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Philadelphia en Zilveren Kruis bundelen krachten voor innovaties

Zorgaanbieder Philadelphia en Zilveren Kruis Zorgkantoor gaan een strategische samenwerking aan om mensen met verstandelijke beperking te ondersteunen in een zo betekenisvol mogelijk leven. Het partnerschap met de naam ‘Verderkijkers’ omvat het leveren van passende zorg en begeleiding in en met de samenleving. Dat moet onder meer gerealiseerd worden met het sneller beschikbaar stellen van bewezen technologische en sociale innovaties.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zilveren Kruis Zorgkantoor en Philadelphia stellen met ‘Verderkijkers’ voor te willen sorteren op de uitdagingen van de toekomst, in eerste instantie met het oog op 2030. In deze toekomst hebben steeds meer mensen ondersteuning nodig en zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar. Het partnerschap moet het met inzet van innovaties mogelijk maken het huidige niveau van zorg beschikbaar te houden. Vooralsnog loopt de samenwerking vijf jaar, met een optie op verlenging.

Verder kijken

Volgens Bas Bodzinga, directeur Klantbelang Stichting Philadelphia Zorg, zoeken de partners binnen Verderkijkers’ naar innovatieve oplossingen: verder kijken dan alleen wat er nú mogelijk is. “Wij willen kijken hoe we een deel van de zorg- en ondersteuningsbehoeften op een alternatieve manier kunnen opvangen.” De uitwerking hiervan kan per cliëntgroep verschillen, benadrukt Bodzinga.

Met de inzet van technologische en sociale innovaties wil Philadelphia de zorgprofessional meer ruimte geven voor bijvoorbeeld cliënten met een intensievere zorgvraag. “De inzet van innovaties in dit partnerschap draagt daarom bij aan de mogelijkheid om zorg en ondersteuning voor zoveel mogelijk cliënten te kunnen blijven leveren, ondanks krapte op de arbeidsmarkt.”

Werkbare elementen innovaties

Marti Paardekooper, directeur Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis, voegt hieraan toe dat de zorgverzekeraar samen met Philadelphia wil inventariseren wat de werkbare elementen van de innovatie én de wijze van implementatie zijn. Zo kunnen andere locaties én andere zorgaanbieders de geleerde lessen gebruiken en sneller opschalen.

Ook Paardekooper onderstreept de noodzaak van meer innovatie als één van de antwoorden op de schaarste aan zorgprofessionals én op een toenemende druk op de maatschappelijke uitgaven. “We verwachten dat deze samenwerking tot goede voorbeelden leidt die andere zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg helpen en inspireren bij het uitvoering geven aan het landelijk akkoord van ZN en VGN voor een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.”

Technologische, sociale innovaties

Het partnerschap gaat van start met Philadelphia’s platform Digicontact en community building. Digicontact is het digitale klantcontactcentrum van Philadelphia, bezet met professionele begeleiders
Door het digitale cliëntcontactcentrum DigiContact gericht in te zetten als primaire vorm van begeleiding voor cliënten, moet het de mogelijkheid bieden om het zorg- en dienstverleningsconcept van een locatie en/of groep cliënten om te vormen. De hierdoor vrijkomende zorgcapaciteit kan dan ingezet worden op de plaatsen en momenten dat fysieke nabijheid nodig is. Bijvoorbeeld voor andere cliënten met een intensievere zorgvraag.

Community building valt onder sociale innovatie. Het omvat alle initiatieven waarbij buurtgenoten en (eigen) netwerk van cliënten worden betrokken bij de begeleiding en werk- en daginvulling. Deze initiatieven moeten bijdragen aan het betekenisvol eigen leven van cliënten: zij voegen waarde toe door ontmoeting, verbinding en inclusie in de samenleving. Philadelphia stelt verschillende vormen van community building te ontwikkelen en testen. De zorgaanbieder onderzoekt nu samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor en Philadelphia hoe via de inzet van community building het zorgconcept op zorg-wonen-locaties aangepast kan worden. Ook hier moet capaciteit van zorgprofessionals vrijkomen die elders ingezet kan worden.

Inzichten

Deze eerste initiatieven moeten Philadelphia en Zilveren Kruis Zorgkantoor aan waardevolle inzichten helpen om op voort te borduren. Wat is de impact voor cliënten van een nieuw zorgconcept? Welke investeringen in tijd, energie en geld zijn er nodig om de transitie te maken? En welke lessen kunnen Philadelphia en Zilveren Kruis Zorgkantoor halen het meest optimaal opschalen van deze innovaties naar een bredere groep cliënten en aanbieders?

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen