Philips en Zorgnetwerk introduceren digitaal dossier diabetes patiënten

17 februari 2017
Nieuws

In co-creatie met patiënten en zorgprofessionals creëerden Philips en Zorgnetwerk Midden-Brabant een persoonlijke gezondheidsomgeving. De omgeving is onderdeel van de Philips HealthSuite Digital Platform en richt zich voor nu op patiënten met diabetes mellitus type 2. De ‘in de cloud’-oplossing bestaat uit een supportapplicatie voor patiënten en een coördinatieportaal voor zorgverleners.

Volgens de Future Health Index heeft 50 procent van de zorgprofessionals en 93 procent van de patiënten in Nederland niet het gevoel dat zij controle hebben over medische gegevens. De persoonlijke gezondheidsomgeving van Philips en Zorgnetwerk Midden-Brabant moet deze controle terugbrengen. In de digitale omgeving kunnen zorgverleners informatie uitwisselen en kunnen patiënten met hen chatten. De oplossing is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en partners van Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Het dossier verbindt de verschillende zorgverleners van een patiënt met elkaar én de patiënt. Zorgprofessionals kunnen onderling informatie uitwisselen, patiëntdoelen formuleren en ontwikkelingen analyseren. Het toevoegen van nieuwe informatie is voor hen eveneens mogelijk. Patiënten hebben direct inzicht in deze informatie. Als centrale beheerder hebben zij de controle over hun dossier. Waar nodig kunnen zij zelf informatie toevoegen. De chatfunctie maakt eventuele vragen, zorgen en twijfels direct bespreekbaar. Zo geeft het dossier de patiënt meer controle en inzicht in zijn of haar gezondheid. Het dossier is in te zien via een portal en applicatie.

Met het dossier zijn patiënten én zorgprofessionals minder afhankelijk van een doktersbezoek. Dit is immers een momentopname, terwijl de persoonlijke gezondheidsomgeving een medische tijdlijn vormt. Dit geeft zorgprofessionals een uitgebreid overzicht, waar zij hun zorgverlening op aan kunnen passen.

Meteen uploaden, direct zichtbaar

Het HealthSuite Digital Platform van Philips maakt het mogelijk verschillende apparaten en systemen te koppelen aan het dossier. De patiënt kan bijvoorbeeld data van een slimme weegschaal uploaden in het systeem, terwijl een zorgprofessional laboratorium uitslagen deelt. Deze zijn vervolgens meteen te zien in de online portal en op de app van de patiënt. Dit geeft de patiënt meer inzicht in zijn of haar medische situatie. Patiënten kiezen zelf met wie zij het dossier willen delen. Zowel de app als portal is beveiligd met een persoonlijke login.

Co-creatie

De persoonlijke gezondheidsomgeving kwam tot stand middels co-creatie, in de HealthSuite Labs van Philips, tussen patiënten en zorgverleners. Initiatiefnemers Philips en Zorgnetwerk Midden-Brabant maakten handig gebruik van het netwerk van het Zorgnetwerk, waarin zich onder andere het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, GGZ, VV&T-organisaties en huisartsen bevinden.

Het project om zorg voor mensen met diabetes te verbeteren startte in juli 2015. Eind januari 2017 is de persoonlijke gezondheidsomgeving uitgezet bij patiënten en huisartsen. De feedback in deze testfase moet uitwijzen waar verbetering mogelijk is. De focus ligt op huisartsenpraktijken, maar in de toekomst moet de oplossing ook beschikbaar worden voor specialisten in het ziekenhuis. De persoonlijke gezondheidsomgeving moet in de toekomst ook voor andere patiëntgroepen dan diabetespatiënten bruikbaar zijn.