Philips: ‘Op weg naar 30% circulariteit’

10 februari 2023
philips
Technologie
Nieuws

In 2022 bestond de omzet van Philips voor 15% uit circulaire producten en diensten. Het doel is om dat percentage de komende tien jaar te verdubbelen. Duurzaamheid zoals hergebruik van medische apparaten en refurbishing zijn bij Philips onderdeel van een integrale strategie. Dat blijft niet onopgemerkt want het bijbehorende circulariteitsprogramma Close The Loop was finalist voor de Circular Award 2023.

Duurzaamheid is in het bedrijfsleven steeds belangrijker en circulair ondernemen is daarbij een buzz word. Het gaat dan concreet om het hergebruik van grondstoffen, zodat het milieu minder wordt belast. Hoewel het onderwerp circulariteit steeds bekender wordt, is er nog veel werk aan de winkel om bedrijven circulair te maken. In de afgelopen 6 jaren zijn er net zoveel grondstoffen gebruikt als in de laatste eeuw. Slechts 7 procent van deze materialen worden hergebruikt ofwel meer dan 90 procent wordt verspild. Philips doet dit expliciet beter en kan al bogen op 15% circulariteit en beweegt de komende tien jaar in de richting van 30%.

CO2-neutraal in Best

Jeroen van Nistelrooij, Product and Asset Management Lead vertelt hoe Philips de afgelopen jaren werk maakt van circulariteit. Van Nistelrooij werkt samen met zijn team aan de praktische invoering van het circulariteitsprogramma. In de praktijk gaat het om een hogere inruilwaarde van medische technologie en bijna 3.400 apparaten die jaarlijks verantwoord worden verwerkt. Het strategische circulariteitsprogramma Close The Loop kent al sinds 2018 een sterke groei in het wereldwijd hergebruik van medische apparaten en was zelfs finalist voor de Circular Award 2023.

Refurbished

Van Nistelrooij licht toe: “We willen het expliciet anders doen en verspilling gericht tegengaan via hergebruik van oude apparatuur. Sustainability was en is een integraal onderdeel van onze strategie. We zijn in Best bijvoorbeeld al jaren CO2-neutraal. Oude systemen die aankomen in Best ondergaan eerst een uitvoerige inspectie. De systemen worden ontmanteld, waarna ze een hardware- en software-upgrade krijgen naar de huidige standaarden. Het eindresultaat is een refurbished product dat er weer net zo goed uit ziet en dezelfde prestaties levert als een nieuw product.”  

Zorg & circulariteit

In de zorgsector staat duurzaamheid ook steeds hoger in het vaandel, want de zorg móet eenvoudigweg mee in het realiseren van nationale en internationale klimaatafspraken. De sector draagt substantieel bij aan de uitstoot van broeikasgassen en aan milieuverontreiniging, onder meer via het medicijnverbruik en afvalverwerking. Maar zeker ook door de vele polikliniek-kilometers van patiënten. Circulariteit is in een zorgorganisatie lastiger te bereiken dan bij een bedrijf als Philips.

Maar duurzamer kan het wel degelijk in de zorg, bijvoorbeeld door verdergaande digitalisering en thuismonitoring. Maar ook recycling en slimmere afvalverwerking zijn in ziekenhuizen mogelijk en gewenst. Naast het personeelstekort is duurzaamheid op dit moment dan ook terecht een strategisch issue in de bestuurskamers van zorgorganisaties.

Duurzame ambities

Philips wil koploper zijn op dit gebied en knapt al ruim 30 jaar de eigen apparaten weer op, hetgeen in de praktijk wordt aangeduid met de term refurbishing. Sinds 2020 neemt de organisatie alle grote medische apparatuur van klanten terug om te upgraden met nieuwe onderdelen en software. Dit circulariteitsprogramma van Philips heet ‘Close The Loop’ en is in het leven geroepen om bij te dragen aan de duurzame ambities van het gezondheidstechnologiebedrijf.

Close The loop

Het startschot van Close The Loop kwam van voormalig CEO Frans van Houten. Hij gaf in 2018 aan dat Philips op termijn alle apparaten weer zou kunnen hergebruiken. Sindsdien worden er wereldwijd allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden opgezet. Naast de revisie van apparaten, zijn er bij Philips ook processen voor parts recovery, remanufacturing en recycling opgezet. In een wereldwijd netwerk met lokale partners worden systemen met weinig restwaarde bijvoorbeeld verantwoord gerecycled.

Van Nistelrooij: “Deze lokale partijen voldoen aan dezelfde standaarden als onze eigen productielocaties. Daar verwerken we de retourproducten veilig en zonder afval. Een andere, zeer belangrijke manier om duurzamer te werken, is het verlengen van de levensduur van apparaten, bijvoorbeeld via upgrades. Als dat niet lukt, ruilen we de systemen in en retourneren ze naar ons Circular Equipment Center in Best. Afhankelijk van het ontwerp ondergaan deze systemen een volledige revisie of een remanufacturing-proces.”

Circulariteit is win-win

In de praktijk zijn ondernemers nog wel eens bang dat circulariteit ze bakken vol geld gaat kosten. Maar als je het goed aanpakt levert het volgens Van Nistelrooij alleen maar voordeel voor klant én bedrijf op. "Wij bewijzen dat het anders kan. Circulariteit kost ons geen geld, het levert juist heel veel extra waarde op. We koppelen de voordelen van de circulaire economie aan een strategie om onze klanten te behouden. Dat is duurzaam winstgevend.”