Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Philips wil zorgresultaten verbeteren met big data inzichten

Een door Philips Research geleid consortium krijgt EU-financiering om door middel van big data-onderzoek zorgresultaten te verbeteren. Het gaat onder meer om het toepassen van AI-technologieën in de gezondheidszorg, gericht op lagere kosten en betere zorgresultaten voor patiënten. Het programma omvat volgens Philips alle belangrijke ziektegroepen, die samen verantwoordelijk zijn voor ruim driekwart van de ziektelast in Europa.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Philips maakte donderdag 29 maart bekend dat het samen met zijn consortiumpartners vanuit het Horizon 2020-programma van de EU financiering kreeg om te testen of Big Data-oplossingen betere zorgresultaten voor patiënten kunnen realiseren tegen lagere kosten. De subsidie voor Philips bedraagt 1,8 miljoen euro. De TU/e (332.000 euro) en het Tilburgse ETZ (541.000 euro) maken ook deel uit van het project.

Horizon 2020 is het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma ooit, en is gericht op het stimuleren van Europees wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse, het wegnemen van obstakels voor innovatie, en het bevorderen van samenwerking tussen de publieke en private sector bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.

Big data moet zorgresultaten verbeteren

Het drie jaar durende BigMedilytics-programma (‘Big Data for Medical Analytics’) is het grootste door de EU gefinancierde initiatief om de Europese zorgsector te transformeren met behulp van Big Data. Het streeft ernaar om de zorgresultaten voor patiënten en de productiviteit binnen de zorgsector te verbeteren door kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) toe te passen op complexe gegevensverzamelingen binnen de datawaardeketen. Het gaat hierbij om gegevens van patiënten, zorgverleners, verzekeraars en leveranciers van medische technologie.

Door kunstmatige intelligentie toe te passen op die gegevens in combinatie met klinische expertise, hoopt Philips in staat te zijn om waardevolle inzichten en werkstroomverbeteringen te ontwikkelen die de patiëntenzorg kunnen verbeteren en tegelijkertijd de kostenlast voor zorgstelsels kunnen verminderen.

Enorme hoeveelheden informatie vastgelegd

Henk van Houten, Chief Technology Officer en hoofd van Philips Research, stelt dat het gaat om enorme hoeveelheden gezondheidsinformatie die wordt vastgelegd, van patiënten die gegevens over hun eigen gezondheid registreren met behulp van draagbare apparatuur, tot monitoring binnen het gehele ziekenhuis – van de spoedeisende hulp tot de algemene afdeling.

“Door kunstmatige intelligentie toe te passen op die gegevens in combinatie met klinische expertise, zijn we in staat om waardevolle inzichten en werkstroomverbeteringen te ontwikkelen die de patiëntenzorg kunnen verbeteren en tegelijkertijd de kostenlast voor zorgstelsels kunnen verminderen.”

Doorbreken traditionele verkokering zorg

Door alle belangrijke spelers binnen de datawaardeketens bij elkaar te brengen, streeft het BigMedilytics-programma er naar de traditionele verkokering binnen de zorg te doorbreken en gegevensbronnen te combineren. Zo moeten nieuwe inzichten tot stand komen en gezamenlijke innovatie mogelijk worden. De gebruikte persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden beveiligd en vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke nationale en EU-regelgeving.

“Dit programma biedt mogelijkheden aan te tonen hoe een op waarde gerichte benadering van de Europese gezondheidszorg de sector kan transformeren, om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van Europese burgers,” voegt prof. Olof Akre toe. Hij is bij het Zweedse Karolinska Academisch Ziekenhuis verantwoordelijk voor doorstroming van prostaatkankerpatiënten. “Big Data-technologieën zullen een grote impact hebben op de gezondheidszorg. Door ons binnen dit programma te richten op proefimplementaties, kunnen we de voordelen concretiseren en tegelijkertijd de netwerken en kennis ontwikkelen die de Europese positie bij het toepassen van Big Data in de zorgsector zullen versterken.”

Gegevens ruim 11 mln patiënten

De Horizon 2020-financiering wordt toegekend aan 35 partners in 12 landen. Het consortium zal inzichten combineren afkomstig van de gegevens van ruim 11 miljoen patiënten. Het programma is onderverdeeld in drie domeinen: populatiegerichte zorg en behandeling van chronische ziekten, oncologie, en industrialisatie van de gezondheidszorg.

Aangezien zorgbudgetten momenteel voornamelijk worden besteed aan behandeling, zal het programma zich nadrukkelijk richten op proefprojecten binnen het gehele zorgspectrum: van preventie tot diagnose, behandeling en thuiszorg. Het BigMedilytics-programma is gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen zorgverleners, technologiebedrijven, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, het midden- en kleinbedrijf, onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Meer informatie over het project en een volledig overzicht van alle partners is te vinden op de CORDIS-website.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen