Subsidie versterking verloskundige samenwerkingsverbanden

30 april 2024
Financiën
Nieuws

Om de goede kwaliteit van de geboortezorg in Nederland te kunnen blijven waarborgen en te verbeteren kunnen verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV) sinds gisteren (29 april) subsidie aanvragen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld een of meerdere onderdelen uit het VSV-basiskader door ontwikkelen. De subsidie kan door elke VSV worden aangevraagd tot en met 15 juli 2024. Er is voor de VSV een bedrag van € 315.000 beschikbaar over een periode van twee jaar.

Het subsidieprogramma wordt uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ).

Subsidie aanvragen

Vanaf maandag 29 april tot en met 15 juli 2024 kan elk VSV subsidie aanvragen. Regiocoördinatoren van het NRCG en de Federatie van VSV’s kunnen ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie. Meer informatie over deze ondersteuning is te vinden op de webpagina van de Federatie van VSV’s.

Op 16 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur is er een digitale bijeenkomst over de subsidieoproep. Belangstellende kunnen zich alvast aanmelden.

Basiskader voor optimale zorg

Goed functionerende verloskundig samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk gebleken voor het verbeteren van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland.

Met de subsidie wordt de samenwerking van VSV’s en de zorg van zwangeren en hun (ongeboren) kind verbeterd. In deze regionale netwerken werken organisaties van verloskundig zorgverleners, kraamzorgorganisaties en andere geboortezorg professionals met elkaar samen. Samen hebben zij een basiskader opgesteld waarin de vier belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van een VSV worden omschreven.

Basiskader en bouwstenen

Onder leiding van de Federatie van VSV’s en VWS hebben de VSV’s een basiskader opgesteld. Het basiskader komt voor uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het bevat de vier belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van een VSV. Hierbij gaat het om: samenwerking & organisatie, multidisciplinaire en domein overstijgende samenwerking, communicatie & informatie en kwaliteitsfocus & cyclus. Deze verantwoordelijkheden worden in dit subsidieprogramma ‘bouwstenen’ genoemd.

Medicatie en zwangere vrouwen

Omdat zwangere vrouwen vaak worden uitgesloten bij onderzoek naar de werking van medicijnen zijn het Radboudumc, Moeders van Morgen Lareb en Maastricht UMC+ onlangs een platform gestart met doseeradviezen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. De bedoeling is dat op dit platform adviezen worden gedeeld over geschikte medicijndoseringen tijdens de zwangerschap, gebaseerd op onderzoek bij zwangere vrouwen. Doseeradviezen tijdens de zwangerschap zijn over het algemeen lastig te geven, omdat wetenschappelijk bewijs vaak ontbreekt. Met behulp van placentaonderzoek en computermodellen komt hier nu verandering in.