Zorg in Zuid-Limburg wordt toekomstbestendiger

30 april 2024
Tweedelijn
Nieuws

De gezondheidszorg in Zuid-Limburg staat net als in de rest van Nederland voor een complexe uitdaging als gevolg van twee ontwikkelingen die elkaar negatief beïnvloeden: een tekort aan personeel en een groeiende zorgvraag. De Regietafel, bestaande uit vertegenwoordigers van huisartsen, de ambulancedienst, een zorgverzekeraar, Burgerkracht Limburg en het Zuyderland ziekenhuis, zocht naar een oplossing om hoogwaardige zorg toegankelijk en bereikbaar te houden.

In samenwerking met alle betrokkenen in de regio is een toekomstscenario gemaakt dat tegemoetkomt aan de huidige behoeften én duurzaam is voor de toekomst. In dat scenario blijft zowel de locatie in Sittard-Geleen als die in Heerlen 24/7 open en wordt op beide locaties spoedzorg geleverd. Wat er verandert, is dat de complexe en intensieve spoedzorg zal worden geconcentreerd in Sittard-Geleen.

Voor veelvoorkomende spoedvragen zullen Zuyderland en de huisartsen in Heerlen gezamenlijk geïntegreerde spoedzorg organiseren (incl. stabilisatiefunctie). Tevens wordt de samenwerking in de gehele zorgketen geïntensiveerd. Dit betekent dat er in de praktijk voor 85% van de patiënten niets verandert. Het is dan ook een robuuste oplossing gezien de uitdagingen in de gezondheidszorg. Daarmee kan Zuid-Limburg qua proces en visie op de toekomst een voorbeeld vormen voor de rest van Nederland.

In gesprek met alle belanghebbenden

Zuyderland en zorgverzekeraar CZ namen het initiatief voor een brede maatschappelijke verkenning na de onrust die ontstond over de mogelijkheid dat het ziekenhuis in Heerlen vanaf 2030 in de avond en nacht zou sluiten en acute zorg daar niet meer 24/7 beschikbaar zou zijn. In de afgelopen maanden zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij inwoners hun zorgen en ideeën konden delen. Daarnaast zijn talloze individuele en gezamenlijke gesprekken gevoerd met onder meer medewerkers, professionals, innovatieve bedrijven, zorgpartijen, lokaal bestuur en de provincie.

Op deze manier konden de inwoners en andere belanghebbenden in Zuid-Limburg niet alleen meedenken over de inrichting van de ziekenhuiszorg, maar ook over gezondheid in brede zin. Hierbij bleek dat er behoefte is aan perspectief, met antwoorden die veelal buiten het ziekenhuis liggen en waarvoor laagdrempelige ondersteuning en zorg in de wijk beter passend is. Het toekomstscenario bevat daarom ook een werkagenda.

Op basis van die werkagenda zal de komende periode in samenwerking met andere organisaties worden gewerkt aan een breed scala van initiatieven. Deze initiatieven variëren van het versterken van buurtgemeenschappen, het bevorderen van eigen regie, zelfredzaamheid, digitalisering en een sociaal hospitaal tot slimme oplossingen voor vervoer van huiskamer naar spreekkamer.

Sociaal Hospitaal

Het Sociaal Hospitaal is een vorm van hulpverlening die zich richt op meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en gezondheidsproblemen. Het bevorderen van gezondheid is immers een belangrijk onderdeel van het toekomstscenario. Zo krijgen inwoners meer controle over hun leven. Huisartsen en medisch specialisten kunnen deze inwoners verwijzen naar de plek waar ze de juiste ondersteuning krijgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: inwoners worden beter geholpen en de druk op de zorgprofessionals wordt verlicht.

De nu ingezette koers wordt de komende tijd verder uitgewerkt door CZ en Zuyderland. Er is daarmee een belangrijke richting gekozen, maar zowel het ziekenhuis als de verzekeraar benadrukken dat zij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en perspectieven.

Gezondheidsinformatiestelsel

Begin april werd de Nationale visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel gepresenteerd, waarin het toekomstbeeld voor het gezondheidsinformatiestelsel in Nederland tot 2035 is uitgewerkt. De visie is geschreven op initiatief en met medewerking van het ministerie van VWS door Nictiz, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland. Dit document geeft richting om besluiten te nemen over hoe het informatiestelsel de veranderingen in de zorg kan ondersteunen en faciliteren.