Pilot leefstijlmonitoring Breda moet kostenbesparing tonen

23 april 2019
Senior-zorg
Financiën
Nieuws

Een pilot met leefstijlmonitoring in onder meer Breda moet uitwijzen of leefstijlmonitoring bijdraagt aan de besparing op Wmo-kosten (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook andere gemeenten doen mee aan de pilot, die wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksfinancierder ZonMW, kennisinstituut Vilans en zorgverzekeraar CZ.

Voor gemeenten kan investeren in leefstijlmonitoring een aantrekkelijke optie zijn, aangezien zij een wettelijke verantwoordelijkheid hebben om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, aldus een artikel op de website van Vilans. In Breda is afgelopen maart de aftrap gegeven voor het project. Het is niet duidelijk of het project verband houdt met een eerdere leefstijlmonitoringpilot in Breda begin 2018, van Zorg voor Elkaar Breda en Avans Hogeschool.

Ontlasten mantelzorgers

In 2016 bleek al uit onderzoek van de organisatie dat leefstijlmonitoring bij thuiswonende mensen met een vorm van dementie mantelzorgers kan ontlasten. Die conclusie was gebaseerd op een studie in Friesland gedurende 300 dagen. Doel van de studie was onder meer om te kijken of het nodig was om digitale concepten zoals leefstijlmonitoring te vergoeden.

Uit een meer recente pilot van KPN, Helmond en diverse zorgaanbieders in deze gemeente, kwam behalve verlichting van druk op mantelzorgers ook een groter gevoel van veiligheid bij gebruikers van dergelijke systemen naar voren. Daarnaast maakt het mensen mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Voordelen leefstijlmonitoring

Deze uitkomsten worden onderschreven door Richard Blankenstein, als beleidsadviseur gemeente Breda betrokken bij de financieringsafspraken vanuit het project Leefstijlmonitoring. "Mantelzorgers kunnen met leefstijlmonitoring op afstand hun naasten in de gaten houden. Zodra ze meer inzicht krijgen hoe het met hun naaste gaat, kunnen ze hun zorgen makkelijker loslaten. Uit onderzoeksresultaten blijkt ook dat ouderen zich veiliger voelen en zelf meer durven te doen, zoals douchen bijvoorbeeld. Ook een organisatie als de thuiszorg krijgt een reëler beeld hoe het met een cliënt gaat. Door leefstijlmonitoring kunnen zij personeel bovendien effectiever inzetten."

Binnen het project krijgen 100 huishoudens met alleenstaande oudere inwoners een jaar lang gratis leefstijlmonitoring beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dan wel dat zij deelnemen aan het onderzoek naar de effecten en besparingen van het concept, aldus Blankenstein. "Momenteel gebruiken al bijna 100 ouderen leefstijlmonitoring. Daarnaast zijn we in gesprek met zorgprofessionals over hun ervaringen."

Ondersteuning kwetsbare mensen

In Breda wordt met thematafels gewerkt. Hierbij aangesloten zorg- en welzijnspartijen kunnen plannen indienen waarbij wordt gekeken naar hoe de beste ondersteuning voor kwetsbare mensen gerealiseerd kan worden. Het leefstijlproject is ontstaan uit zo’n idee.

Blankensteijn: "Wij financieren dit vanuit het ontwikkelbudget voor innovatie dat eenmalig wordt ingezet. De toekomstige financiering blijft een vraagstuk waar onder andere Vilans onderzoek naar doet." Uit onderzoek bij 16 cliënten blijkt dat mantelzorgers leefstijlmonitoring zo fijn vinden dat ze bereid zijn om de kosten (15 euro per maand) zelf te betalen. Toch zal niet iedereen hiertoe in staat zijn, meent de beleidsadviseur.

De gemeente kijkt volgens Blankenstein ook naar andere e-health-toepassingen ter ondersteuning van kwetsbare inwonersgroepen. "Volgend jaar is het in Breda het jaar van de dementie. Hiervoor gaan we een virtual reality-bril beschikbaar stellen zodat mensen kunnen ervaren wat dementie met je doet. Dit om het bewustzijn te vergroten en mantelzorgers te helpen."