Pilot met digitaal revalidatieprogramma in Amphia

18 januari 2022
Senioren-Tablet
Digitalisering
Nieuws

Patiënten van het Amphia Ziekenhuis die moeten revalideren na een knie- of heupoperatie kunnen dat sinds een jaar grotendeels thuis doen. Het ziekenhuis is in januari van 2021 gestart met het digitale, online revalidatieprogramma moveUP. Het programma verkeert nog in de pilot fase en de eerste ervaringen en reacties van zowel patiënten als zorgverleners zijn positief. Na afloop daarvan gaat het Amphia met zorgverzekeraar CZ bepalen of moveUP structureel, en mogelijk breder, ingezet zal worden.

MoveUP is een uit België afkomstig initiatief. Daar is het online digitale revalidatieprogramma al bij meer dan 2000 patiënten met succes ingezet. De patiënten doorlopen het grootste deel van hun revalidatieproces thuis. Fysiotherapeuten kunnen op afstand meekijken en zijn ook bereikbaar voor vragen of om patiënten te helpen die twijfels mochten hebben. Het digitaal revalidatieprogramma, zo stelt Roel Greven, teamleidinggevende van de Orthopedische Kliniek Amphia en de gipskamers, levert daarnaast ook een schat aan data op voor wetenschappelijk onderzoek.

Digitaal revalidatieprogramma

Om van het digitaal revalidatieprogramma gebruik te kunnen maken, installeren patiënten de bijbehorende app van moveUP op hun smartphone of tablet. Onderdeel van het programma is ook een zogenoemde activity tracker die tijdens het revalidatieproces gedragen wordt. De data die daarmee verzamelt wordt, over de status en het verloop van de revalidatie, kan worden ingezien door de zorgverleners. Daarnaast vullen de patiënten ook dagelijks een vragenlijst in. Daarop wordt de patiënt onder andere gevraag hoe het met de pijn gaat, of de wond goed geneest en of er voortgang zit in het bewegen van heup of knie. Zo krijgt, en houdt, de patiënt zelf een vinger aan de pols met betrekking tot zijn vorderingen en kunnen specialisten zoals de fysiotherapeut op afstand monitoren of alles goed gaat.

Uiteraard is het grote voordeel voor de patiënten dat zij dankzij het digitaal revalidatieprogramma aan hun herstel kunnen werken vanuit hun eigen vertrouwde omgeving. En wanneer daar behoefte aan is, dan kunnen zij de fysiotherapeut op elk moment bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto of videoopname te maken en die via de app naar de zorgverleners te sturen. "Waar nodig wordt advies gegeven, in overleg met de verpleegkundig specialist. Zo blijven mensen niet te lang doorgaan bij problemen. We merken dat patiënten zich daardoor zekerder voelen. Het geeft rust en vertrouwen, en dat is fijn. Vooral omdat we met kwetsbare mensen werken", aldus Roel Greven.

Het overgrote deel van de patiënten die een knie- of heupoperatie ondergaan is al op leeftijd. Dat is een doelgroep waarbinnen veel mensen minder goed bekend zijn, en om kunnen gaan, met digitale hulpmiddelen zoals activity trackers. "Daarom zorgen we voor goede begeleiding. We organiseren enkele weken vóór de operatie een informatiebijeenkomst waarbij patiënten kennismaken met de fysiotherapeut en hulp en uitleg krijgen over de elektronische hulpmiddelen. Zo weten ze hoe ze ermee om moeten gaan. Dat gaat over het algemeen prima, want deze tools zijn heel eenvoudig in gebruik. En anders is er altijd wel een vriend of buurman die even meekijkt en wil helpen", vertelt Greven.

Evaluatie voor bredere uitrol

Aan de moveUP pilot bij het Amphia nemen zo'n 300 patiënten deel. De eerste ervaringen met het digitaal revalidatieprogramma zijn overwegend positief. Na afloop van de pilot wordt het project samen met zorgverzekeraar CZ geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of het programma doorgezet zal worden. Zo ja, dan streeft het ziekenhuis naar een bredere uitrol dan alleen voor knie- en heupoperaties.

"We zien veel voordelen voor onze patiënten, die nu vaker oefenen en minder vaak naar de fysiotherapeut hoeven. Onze orthopeden en fysiotherapeuten kunnen hun aandacht nu vooral richten op mensen bij wie de revalidatie minder goed verloopt. Daardoor houden ze tijd over om andere patiënten te helpen en dat is in een tijd van toenemende vergrijzing een mooie opsteker", besluit Roel Greven.

Zoals op veel vlakken van de zorg is digitalisering, en zorg op afstand, ook in de revalidatie een steeds groter thema aan het worden. Niet alleen aangedreven door de vergrijzing en het toekomstbestendig, en betaalbaar, maken van de zorg, maar ook voortgestuwd door de coronacrisis. Enkele maanden geleden lanceerde Basalt een innovatief zorgconcept onder de naam ‘&Basalt’. Daar werden een aantal eerstelijnspraktijken is samengebracht op één locatie en kunnen mensen dankzij digitale toepassingen thuis verder revalideren.