Search
Close this search box.
Search

Pilot voor opvragen medicatiegebruik en ICA gestart

Deze maand is de pilot ‘Opvraging medicatie en ICA via het LSP’ voor Ambulancezorg van start gegaan. Aan de pilot wordt vooralsnog meegewerkt door Ambulance IJsselland en Ambulance Oost en is een vervolg op de succesvolle pre-pilot waaraan een beperkt aantal ambulanceverpleegkundigen meededen.

Gedurende de pilot, die tot eind 2020 loopt, zullen de deelnemende ambulancediensten en -verpleegkundigen gegevens over medicatiegebruik en ICA (Intolerantie, Contra-indicatie en Allergieën) van patiënten opvragen. Daarmee kan de zorgverlening zo goed mogelijk afgestemd worden op de gezondheidssituatie van de patiënt.

Gegevens medicatiegebruik via LSP

Het opvragen van de betreffende gegevens wordt uitgevoerd met de door Enovation ontwikkelde zogenoemde viewer die ook al bij andere zorgaanbieders, zoals ziekenhuisapothekers, gebruikt wordt. Het opvragen van de gegevens loopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voor de authenticatie en autorisatie wordt daarbij gebruik gemaakt van een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie). Er kunnen alleen gegevens worden opgevraagd van patiënten die daarvoor toestemming hebben verleend aan de apotheek.

De pilot is bedoeld om ervaring op te doen met het opvragen van (medicatie)gegevens. Maar vooral ook om na te gaan in hoeverre en in welke situaties het opvragen van de medische patiëntgegevens de zorgverlening op de ambulance verbetert. Tijdens de pilot zullen ambulanceverpleegkundigen relevantie informatie en ervaringen die betrekking hebben op die doelstellingen documenteren. Die zullen na afloop van de pilot geëvalueerd worden.

Voorbereiding volgende pilot

Tijdens de pilot wordt ook al gestart met de voorbereidingen voor een vervolgpilot bij Ambulance Oost in samenwerking met o.a. LHV-kring Twente, ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Euregio en ZorgNetOost. Naast het opvragen van medicatie en ICA gegevens zal in de vervolgpilot ook gestart worden met het opvragen van gegevens uit het huisartsdossier. Daarmee komt dan meer informatie beschikbaar, onder andere over de actieve episodes en de actuele dossiergegevens van de laatste tien dagen.

De resultaten van beide pilots zullen worden gebruikt voor het doen van aanbevelingen ten aanzien van de wenselijkheid voor landelijke implementatie. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de benodigde protocollen, techniek, communicatie en randvoorwaarden.

De bevragingen van het LSP vinden plaats conform de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg van Nictiz. Onder regie van de VZVZ is hiervoor door de NVMMA, NHG, NVSHA, V&VN ambulancezorg, AZN en de Patiëntenfederatie een autorisatierichtlijn opgesteld.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wiel
Wiel zelf uitvinden hoeft niet, maar ontwikkel er wel op door
breuk
Virtual Fracture App slaat aan in Albert Schweitzer
monitor
E-healthmonitor signaleert stagnerende inzet digitale zorg
Alain-Labrique_bewerkt kopie
Digitale technologie is enabler voor duurzame zorg
shutterstock_317554598 kopie
Vergroten digitale patiëntbetrokkenheid zorgt voor gestroomlijnde workflows
um_mumc
Soms moet je eerst even uitzoomen om echte stappen te zetten
domotica-ouderen_Midjourney kopie
Cybercrimineel focust zich vaker op zorgleverancier
Big,Data,Ai,Coding,Screen,For,Asian,Future,Health,Care
Zorgtechnologie is voor iedereen
Mid adult female doctor reviews patient records on desktop PC
NEN 7540, signed, sealed and delivered!
Tim Postema_720x400_72Dpi
De waarde van positieve databeschikbaarheid
Volg jij ons al?