Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Pilot voor opvragen medicatiegebruik en ICA gestart

Deze maand is de pilot ‘Opvraging medicatie en ICA via het LSP’ voor Ambulancezorg van start gegaan. Aan de pilot wordt vooralsnog meegewerkt door Ambulance IJsselland en Ambulance Oost en is een vervolg op de succesvolle pre-pilot waaraan een beperkt aantal ambulanceverpleegkundigen meededen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Gedurende de pilot, die tot eind 2020 loopt, zullen de deelnemende ambulancediensten en -verpleegkundigen gegevens over medicatiegebruik en ICA (Intolerantie, Contra-indicatie en Allergieën) van patiënten opvragen. Daarmee kan de zorgverlening zo goed mogelijk afgestemd worden op de gezondheidssituatie van de patiënt.

Gegevens medicatiegebruik via LSP

Het opvragen van de betreffende gegevens wordt uitgevoerd met de door Enovation ontwikkelde zogenoemde viewer die ook al bij andere zorgaanbieders, zoals ziekenhuisapothekers, gebruikt wordt. Het opvragen van de gegevens loopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voor de authenticatie en autorisatie wordt daarbij gebruik gemaakt van een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie). Er kunnen alleen gegevens worden opgevraagd van patiënten die daarvoor toestemming hebben verleend aan de apotheek.

De pilot is bedoeld om ervaring op te doen met het opvragen van (medicatie)gegevens. Maar vooral ook om na te gaan in hoeverre en in welke situaties het opvragen van de medische patiëntgegevens de zorgverlening op de ambulance verbetert. Tijdens de pilot zullen ambulanceverpleegkundigen relevantie informatie en ervaringen die betrekking hebben op die doelstellingen documenteren. Die zullen na afloop van de pilot geëvalueerd worden.

Voorbereiding volgende pilot

Tijdens de pilot wordt ook al gestart met de voorbereidingen voor een vervolgpilot bij Ambulance Oost in samenwerking met o.a. LHV-kring Twente, ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Euregio en ZorgNetOost. Naast het opvragen van medicatie en ICA gegevens zal in de vervolgpilot ook gestart worden met het opvragen van gegevens uit het huisartsdossier. Daarmee komt dan meer informatie beschikbaar, onder andere over de actieve episodes en de actuele dossiergegevens van de laatste tien dagen.

De resultaten van beide pilots zullen worden gebruikt voor het doen van aanbevelingen ten aanzien van de wenselijkheid voor landelijke implementatie. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de benodigde protocollen, techniek, communicatie en randvoorwaarden.

De bevragingen van het LSP vinden plaats conform de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg van Nictiz. Onder regie van de VZVZ is hiervoor door de NVMMA, NHG, NVSHA, V&VN ambulancezorg, AZN en de Patiëntenfederatie een autorisatierichtlijn opgesteld.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen