Pleidooi voor bredere vergoeding diabetes-technologie

16 november 2021
diabetes-controle-man-monitoring
Financiën
Nieuws

Diabeteskliniek Diabeter, Diabetesvereniging Nederland en Sensorvergoeding.nl pleiten voor verandering van het overheidsbeleid dat volgens hen de toegang beperkt tot technologie die de levensverwachting en -kwaliteit van mensen met type 1 diabetes kan verbeteren. Zij wijzen op recent onderzoek van het RIVM en het Nivel waaruit blijkt dat Nederlanders van 45 met type 1 diabetes gemiddeld 13 jaar korter leven dan mensen zonder de aandoening.

“In Nederland is de levensverwachting van iemand met type 1 diabetes sterk verkort. En dat terwijl de behandeling om langer te leven al bestaat. Alleen kiezen we in Nederland er nog voor om die technologie niet te vergoeden voor iedereen die dat nodig heeft,” zegt Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en medisch directeur van Diabeter.

Aanstoot wijst erop dat de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en het Nivel niet nieuw zijn. “We weten al jaren dat complicaties als hartziekten en beroertes en daarmee veel leed en vroegtijdig overlijden, het gevolg kunnen zijn van schommelende bloedglucosewaardes.” De technologie om die schommelende waardes te stabiliseren – zoals realtime of flash glucose monitoring - is er al. “Alleen hebben we in Nederland forse beperkingen in de vergoeding daarvan. Dus blijven veel mensen met type 1 diabetes ervan verstoken, met alle mogelijke gevolgen voor hun kwaliteit van leven en levensverwachting.”

Effectieve behandeling

Volgens Aanstoot is de toekomst zonder complicaties al begonnen voor de mensen die wel in aanmerking komen voor effectieve behandeling: een insulinepomp in combinatie met een continue glucosesensor (CGM) en een computeralgoritme: Die combinatie geeft automatische de juiste hoeveelheid insuline af.

“Mijn team en ik hebben nog nooit zulke goede resultaten gezien. Er zijn nu drie en binnenkort zes van dergelijke hybride systemen op de markt en we zien bij de gebruikers een zeer sterke verbetering. De bloedglucosewaardes stabiliseren, de kwaliteit van leven schiet omhoog en uiteindelijk zijn er minder of zelfs geen ingrijpende en ook kostbare complicaties meer.”

Sensorvergoeding diabetes

Orietta Koster van sensorvergoeding.nl stelt dat de organisatie 2,5 jaar geleden aan de tweede Kamer een petitie overhandigden voor sensorvergoeding met 52.000 handtekeningen. “Maar ondanks debatten, moties en vragen is die vergoeding er nog steeds niet. Dit betekent voor mensen met type 1 diabetes veel onnodig lijden en op langere termijn, complicaties.”

Of iemand met type 1 diabetes in aanmerking komt voor technologie die complicaties helpt voorkomen, wordt nu bepaald door wat de drie organisaties zien als verouderde regels. “Terwijl het aan de behandelaar en de patiënt zou moeten zijn om te bepalen welke behandeling het beste past of noodzakelijk is”, zegt Aanstoot. “Daarom roepen we beleidsmakers op: kijk nu opnieuw naar het vergoedingensysteem, gebruik de actuele beschikbare gegevens, en maak vergoeding mogelijk.”