Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ

23 februari 2024
CWZ-Nijmegen
Tweedelijn
Nieuws

De inzet op Passende Zorg is niet alleen een speerpunt van het transformatieplan, maar staat onder meer ook centraal in het partnerschap dat het CWZ is aangegaan met VGZ (Zinnige Zorg Alliantie). Doel van de IZA-aanvraag van het CWZ is om oplossingen te vinden voor de groeiende zorgvraag tegenover de schaarser wordende capaciteit aan zorgprofessionals en middelen, waarbij de kwaliteit van leven van de patiënt voorop staat. Daarvoor moet volgens CWZ de zorg, maar ook de samenleving anders worden ingericht.

Transformatieplan innovatie en passende zorg

Het transformatieplan van CWZ bevat ongeveer veertig innovatieve projecten op het vlak van passende zorg, efficiënt uitgevoerde zorg en kwaliteit van leven van de patiënt. Begin deze maand ontving de Zeeuwse zorg voor de komende vijf jaar in totaal 83,4 miljoen euro voor hun transformatieplan om de zorg in de regio toegankelijk te houden.

De basis van het transformatieplan is samenwerking in de keten van zorg en welzijn.
“Het CWZ is het regioziekenhuis van Nijmegen en omgeving”, concludeert bestuursvoorzitter van het CWZ, Ankie van Rossum. “Zowel huisartsen als patiënten vertrouwen erop dat zij nu, maar ook in de toekomst bij ons terechtkunnen voor goede medisch-specialistische zorg. Om aan die verwachting te kunnen voldoen, moeten we de samenwerking in de keten intensiveren, met zowel zorgaanbieders als de collega’s uit het sociaal domein. Met dit transformatieplan geven we hieraan een forse impuls”.

Ziekenhuiszorg van de toekomst

Het CWZ gaat er in de toekomst anders uitzien dan nu. De twee CWZ-locaties in Nijmegen-Waalsprong en Druten worden doorontwikkeld met een breder aanbod aan specialistische ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en wijkzorg. Hierbij gaan ook verpleegkundig specialisten en physician assistants een belangrijke rol spelen.

Dit geldt met name bij de begeleiding van patiënten met een chronische zorgvraag. Mensen uit deze doelgroep gaan veel vaker basis ziekenhuiszorg dichtbij huis krijgen op de locaties en minder vaak en korter in het ziekenhuis op de hoofdlocatie in Nijmegen. Patiënten kunnen daarentegen juist wel terecht in het ziekenhuis met complexe zorgvragen voor hoogspecialistische - of topklinische zorg.

Hybride zorgpaden

Het CWZ zet in 2024 in op 12 tot 15 hybride zorgpaden voor zo’n 20.000 patiënten. Zo krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar. VGZ en CZ stimuleren en ondersteunen het CWZ dan volop bij de verdere uitwerking en uitvoering van het transformatieplan.

“Het krachtige aan dit transformatieplan is dat het CWZ vol inzet op zinnige zorg voor de patiënt op de juiste plek. Binnen of buiten de muren van het ziekenhuis. En daar komt nog bij: hybride zorg. Dat betekent digitaal en thuis bij de patiënt als dat kan; fysiek en op locatie als dat nodig is”, strategisch alliantiemanager bij VGZ, Marcel Meijer.