‘Positieve ervaringen online drugsmonitoring’

14 oktober 2019
Drugs
Zorgtransitie
Nieuws

Online monitoring lijkt een zinvolle methode als aanvulling op bestaande monitors om een gedetailleerder beeld te krijgen van (trends in) populariteit van middelen. Dat stelt het Trimbos Instituut op basis van het programma Drug Monitoring & Policy dat in 2013 in het leven werd geroepen. De organisatie publiceerde hierover een factsheet.

Sinds 2013 heeft het programma Drug Monitoring & Policy van het Trimbos-instituut geëxperimenteerd met online drugsmonitoring: het systematisch via het internet volgen van (‘monitoren’) van trends en ontwikkelingen rond middelengebruik. De bevindingen zijn beschreven in een factsheet die zowel in het Nederlands als Engels wordt gepubliceerd.

De factsheet beschrijft methodes om trends in gebruik van middelen te monitoren via het internet, en onze ervaringen daarmee. Het Trimbos-instituut heeft de afgelopen jaren gegevens verzameld over nieuwe psychoactieve stoffen (ook wel designer drugs of research chemicals genoemd), op internetfora waar over deze stoffen wordt gediscussieerd.

De aanleiding voor het schrijven van de factsheet is dat online monitoring inmiddels is toegepast in diverse projecten, maar dat de kennis en ervaringen met de verschillende methodes die zijn toegepast niet zijn gebundeld.

Kernpunten

Online monitoring levert informatie op met een hoge ecologische validiteit die anders minder makkelijk te verkrijgen zou zijn. Het biedt ook de mogelijkheid informatie over moeilijk bereikbare populaties te verkrijgen. Een beperking is dat het niet altijd duidelijk is naar welke populatie de bevindingen te generaliseren zijn. Voor prevalentieschattingen is online forummonitoring daarom meestal niet geschikt.

Door het combineren van gegevens uit on- en offline monitors kan juist een betrouwbaarder beeld worden gekregen van de populariteit van middelen en de bijbehorende trends en ontwikkelingen dan met de afzonderlijke monitors mogelijk is: trends die in één van de monitors worden ontdekt kunnen worden geverifieerd met behulp van de andere monitors.

Internationale belangstelling

Het online monitoren van drugstrends zal de komende jaren steeds belangrijker worden, omdat blijkt dat het internet een steeds belangrijker medium wordt voor de aan- en verkoop van middelen en voor het discussiëren over drugs. Het onderwerp staat ook internationaal volop in de belangstelling.

Zo staat het op de agenda van de komende Lisbon Addictions Conference, 23-25 oktober (#LxAddictions19) en op een nationale bijeenkomst van het Oostenrijkse (EMCDDA) Reitox Focal Point. Op beide bijeenkomsten presenteert het DIMS de ervaringen en aanbevelingen met online monitoring.