Praten tijdens beademing dankzij Friese vinding

7 november 2022
Beademing-A
Innovatie
Nieuws

Voor de nieuwe beademingsmethode wordt gebruik gemaakt van een beademingsmasker in plaats van het bekende pijpje in de keel, de tracheacanule. Een bijkomstig voordeel - in dit geval - is dat bij de beademing via een masker relatief veel lucht 'weglekt'. Die 'lekkage' kan in de keel van de patiënt, langs de stembanden, geleid worden. Daardoor kan, met de nodige training, de patiënt tijdens de beademing praten.

"Als we dan lekkage met lucht maken langs de stembanden, kunnen mensen met hun eigen stem weer praten. Maar het beademen met die lekkage is heel lastig", vertelt intensivist Peter Egbers in de reportage van Omroep Fryslan.

Praten tijdens beademing

Op dit moment wordt de Friese vinding volop getest. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een simulator. Daarnaast wordt de methode ook al in de praktijk ingezet. De eerste resultaten zijn positief en er is inmiddels ook al belangstelling van andere ziekenhuizen. Het MCL streeft ernaar om hét expertisecentrum te worden voor deze innovatieve vinding.

Wanneer patiënten die beademd moeten worden, kunnen praten, biedt dat natuurlijk veel voordelen wanneer zij zelf met hun arts of verpleegkundige kunnen communiceren. "Mensen kunnen zich uiten en vertellen wat er in hen omgaat. Als je beseft dat mensen de handen niet eens kunnen bewegen, dan is het heel prettig voor de patiënt en ook voor ons dat we elkaar begrijpen", aldus IC-verpleegkundige Ingrid Bakker.

Nieuwe technieken

Er is, mede door de coronapandemie, veel aandacht voor nieuwe beademingstechnieken. Zo ontwikkelden studenten van de TU/e beademingsapparatuur op basis van AI-algoritmen. Daarmee wordt de regeling van de luchtdruk van beademingsapparatuur, of mechanische ventilatoren, tot een factor tien nauwkeuriger.

De meeste, door corona gedreven, ontwikkelingen richtten zich de afgelopen jaren met name op de snellere productie van beademingsapparatuur. De uitvinding van het MCL is met name gericht op het verbeteren van de communicatie met patiënten die beademd worden.