Predicaat Centre of Excellence voor Anser prostaatnetwerk

15 augustus 2022
Samenwerking-medisch
Samenwerking
Nieuws

De Europese vereniging van urologen, European Association of Urology (EAU), heeft het Anser prostaatnetwerk het predicaat Centre of Excellence toegekend. Met deze belangrijke erkenning is het Anser prostaatnetwerk de komende vijf jaar ook lid van het European Prostate Cancer Centres of Excellence. De erkenning is het bewijs dat het Anser prostaatnetwerk op de goede weg is met de ontwikkeling van netwerkzorg, iets dat in Europa nog betrekkelijk nieuw is.

Normaliter wordt het predicaat vrijwel altijd aan één instituut toegekend. De erkenning van het Anser prostaatnetwerk toont aan dat netwerkzorg met succes in verschillende ziekenhuizen aan elkaar te koppelen is. De erkenning is bovendien ook een beloning voor het Erasmus MC Kanker Instituut. Zij fungeren niet alleen voor het Erasmus MC als regisseur van netwerkzorg, maar ook voor alle aangesloten ziekenhuizen. "Europa ziet nu kennelijk in", vertelt uroloog prof. Chris Bangma.

Anser prostaatnetwerk

Binnen het Anser prostaatnetwerk werken acht ziekenhuizen, waaronder twee universitair medische centra, samen aan zorg en innovatieve research. Onderdeel van die samenwerking is onder ander dat de meeste prostaatkanker operaties gecentreerd worden in het Maasstad Ziekenhuis. Dat heeft als voordeel dat opererende urologen en het ondersteunend ok-personeel zeer goed getraind zijn in dit type ingrepen.

Het Anser prostaatnetwerk legt de Anser prostaatcentra de hoogste Europese kwaliteitseisen op. Met als doel het leveren van de beste prostaatzorg. Dit betekent onder meer:

  • Het terugdringen van de diagnose van laag-risico (ongetekende) tumoren door het gebruik van risicoprofielen.
  • Het verminderen van antibioticagebruik, onder andere door het verkleinen van het aantal prostaatbiopten dat via de endeldarm genomen wordt.
  • Het gebruik van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS) voor de evaluatie van de behandeling.
  • Zenuwsparend opereren, inmiddels in bijna 90 procent van de gevallen, door gebruik van de Neurosafe methode.
  • Onderzoek naar betere diagnostische technieken met behulp van een biobank van lichaamsvloeistoffen en weefsels, afkomstig van meer dan 500 patiënten.

Maar het netwerk biedt nog meer voordelen. "Denk bijvoorbeeldaan de harmonisatie van protocollen in de deelnemende ziekenhuizen. Diagnoses worden in toenemende mate op dezelfde manier gesteld en gerapporteerd, zodat we een grote hoeveelheid eensluidende data kunnen opbouwen. Dat heeft onder meer als voordeel dat we de zorg goed kunnen evalueren en eventuele verbeteringen snel kunnen invoeren", aldus Bangma. Hij is namens het Erasmus MC Kanker Instituut penvoerder van Anser.