Programma Digitale Zorg voor kwart minder bezoeken aan poli's

10 december 2020
Beeldbellen-Dokter-a
Tweedelijn
Nieuws

Onlangs is het programma Digitale Zorg van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) van start gegaan. Met dit programma wordt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg gestimuleerd en ondersteund. Digitalisering brengt de zorg dichterbij de patiënt waardoor deze minder vaak naar het ziekenhuis hoeft. Het programma Digitale Zorg moet eind 2021 leiden tot een kwart minder bezoeken aan poliklinieken.

De zorg zal de komende jaren op digitaal gebied verder transformeren. Dit wordt een ingrijpende verandering die ook een andere manier van werken en organiseren van de zorg met zich mee zal brengen. Daarover zijn al landelijke afspraken gemaakt, onder andere in het Hoofdlijnenakkoord, binnen het VIPP 5-programma, in het Informatieberaad en via wetgeving.

Programma Digitale Zorg

Deze afspraken vormen gezamenlijk de Transformatieagenda 2020-2024. De belangrijke onderdelen van deze transformatie die zich lenen voor versnelling en een programmatisch aanpak, zijn samengebracht in het programma Digitale Zorg van de NVZ.

De belangrijkste thema's van het programma Digitale zorg:

  • eenheid van taal en gestructureerde gegevensvastlegging voor hergebruik om invulling te geven aan een datagedreven cultuur;
  • elektronische gegevensuitwisseling van medische gegevens en beelden, zodat de gegevens in het hele zorgnetwerk beschikbaar en bruikbaar zijn;
  • beweging van fysieke poli naar digitale zorg, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Kwart minder bezoeken aan poliklinieken

De meest ambitieuze doelstelling van het programma is het terugdringen van het aantal fysieke bezoeken aan poliklinieken met een kwart voor het einde van 2021. Dat doel moet onder andere behaald worden door een bredere inzet van e-health toepassingen als beeldbellen en telemonitoring.

Dit is echter niet de enige doelstelling die de NVZ met het programma Digitale Zorg wil realiseren. De organisatie wil ook een platform voor kennisdeling en het stimuleren van een datagedreven cultuur bieden. Een datadriven cultuur en slim gebruik van data door beslisondersteunende modellen ondersteunt bovendien professionals en patiënten bij diagnostiek en behandeling.

Het programma moet er ook toe leiden dat eind 2020 geen dvd’s meer voor onderlinge gegevensuitwisseling. Een jaar later, eind 2021, moet 80% van de SEH’s in één oogopslag relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen inzien.

Onlangs schreef Minister van Ark in een kamerbrief dat de opschaling van Digitale Zorg pas geslaagd is als deze volledig is geïntegreerd in het primaire, reguliere zorgproces. De minister constateerde in die brief ook dat er steeds meer voorbeelden zijn waarbij het gebruik van zorgtechnologie niet meer als ‘automatisering’ maar als organisatieverandering wordt benaderd.

Masterclasses en kennisdelen

In de eerste helft van 2021 worden acht masterclasses voor bestuurders georganiseerd. Daarin worden bestuurders, onder andere met inspirerende sprekers uit de buitenwereld 'meegenomen' in de digitaliseringsagenda. Daarnaast is in de masterclasses ook aandacht voor theorie en ervaringen van bestuurders.

Voor de uitwisseling van kennis, tools en ervaringen is ook de Kennisnetgroep Digitale zorg opgezet. Die staat nu open voor NVZ-leden.