Programma PIEZO-PS-A eerste voorzet op EHDS-verplichting

30 januari 2023
Samenwerken-overleg
Samenwerking
Nieuws

Wanneer je als Nederlander in een Europees land al dan niet acute medische zorg nodig hebt, is het van belang dat de dienstdoende zorgverleners ter plekke over toereikende medische informatie kunnen beschikken. Sinds 2018 wordt er binnen het programma PIEZO-PS-A hard aan gewerkt om dit te realiseren. Naar verwachting zal de uitwisseling van elektronische patiëntsamenvattingen binnen Europa nog in 2025 zijn gerealiseerd.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiertoe samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Patiëntenfederatie Nederland en partijen vertegenwoordigd in het Programma Implementatie Europese Zorgdiensten - PIEZO-PS-A - een intentieverklaring getekend tijdens de EHDS-MeetUp ‘Waar staan we nu?’ op 14 december 2022.

Centrale rol

In de uitwisseling van patiënteninformatie zal het Nationaal Contactpunt voor eHealth Nederland (NCPeH-NL) de centrale rol spelen. Via het NCPeH-NL kunnen zorgprofessionals sinds februari 2022 patiëntsamenvattingen uit andere EU-landen in Nederland opvragen - als de patiënt toestemming heeft gegeven. Straks kan het NCPeH-NL ook gebruikt worden voor de uitwisseling van patiëntsamenvattingen vanuit Nederland naar andere EU-landen.

Het NCPeH-NL maakt deel uit van een Europees netwerk van nationale contactpunten voor e-health, de MyHealth@EU-infrastructuur. Op dit moment is het delen van informatie over de landsgrenzen nog niet mogelijk omdat daartoe eerst de belangrijke randvoorwaarden voor het delen van zorginformatie nader gedefinieerd moeten worden. Dit moet immers veilig én met toestemming van de patiënt gebeuren.

EHDS-verplichting

“Met PIEZO PS-A doen we een eerste voorzet op een verplichting die straks uit de EHDS voortkomt”, vertelt Roger Lim, coördinerend beleidsadviseur European Health Data Space bij VWS. “PIEZO PS-A is een Nederlands project dat de Europese Unie straks deels zal financieren. Ieder Europees land heeft zijn eigen project om tot een nationaal contactpunt te komen. Het nationaal contactpunt wordt een verplichting onder de EHDS om de grensoverschrijdende uitwisseling mogelijk te maken.” De EHDS (European Health Data Space) is een voorstel van de Europese Commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata.

Het programma PIEZO is in 2018 ontstaan, memoreert Patty Heemskerk, programmadirecteur en toezichthouder bij advies- en projectenorganisatie ICTU. Nederland was een van de hekkensluiters. “Er is toen een subsidievoorstel ingediend en een programma gemaakt om heel eenvoudig patiëntsamenvattingen van EU-burgers die in Nederland zorg nodig hebben beschikbaar te krijgen. We begonnen met het aansluiten op de Europese infrastructuur zodat ziekenhuizen in Nederland die patiëntinformatie kunnen ophalen.”

Om live te gaan is ook een plan nodig over hoe een land aan die 100 procent wil komen. Heemskerk: “Ik denk dat het heel goed helpt dat je met die Europese standaarden en richtlijnen ook verder kunt in eigen land: iedereen moet toch al aan die standaarden voldoen om gegevens uit te wisselen.”

Lees het hele artikel over PIEZO-PS-A in ICT&health 1, die op 17 februari verschijnt.