Programma voor versnelde uitrol gegevensuitwisseling spoedzorg

30 december 2020
old doctor and a mobile flying ambulance
Beleid
Nieuws

Het programma 'Met spoed beschikbaar' helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Dit programma is onlangs gelanceerd met onder andere een website en factsheet. Doel van het programma 'Met spoed beschikbaar' is het versneld implementeren van de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’.

Bij het verlenen van spoedzorg zijn in korte tijd vaak meerdere zorgaanbieders betrokken. Daarbij gaat het in veel gevallen om patiënten die voor deze zorgverleners (nog) onbekend zijn en complexe aandoeningen hebben. Dan is het van levensbelang dat die zorgverleners snel over alle relevante patiëntinformatie beschikken.

Gegevens zoals de medische voorgeschiedenis van de patiënt en welke medicatie hij of zij al gebruikt. Die gegevens worden op dit moment nog niet altijd tussen de verschillende zorgverleners uitgewisseld. Informatie die voor de zorg van patiënten in acute situaties van levensbelang kan zijn.

Richtlijn gegevensuitwisseling

Welke informatie, door wie en op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen staat in de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’. Deze richtlijn maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Daarbinnen is afgesproken dat deze richtlijn uiterlijk in februari 2023 in de zorgpraktijk gebruikt wordt.

De landelijke branche- en beroepsorganisaties, bij de richtlijn betrokken zorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma 'Met spoed beschikbaar' samen om deze richtlijn versneld te implementeren. Doelstelling is dat het merendeel van de zorgaanbieders in de spoedzorg de richtlijn eind 2021 al in gebruik neemt. Dit moet zorgen voor:

  • betere gezondheidsuitkomsten;
  • efficiënter en sneller (keten)zorgproces;
  • meer werkplezier voor zorgverleners;
  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

Vier uitgangspunten

Het programma 'Met spoed beschikbaar' heeft een faciliterende en verbindende rol tussen zorgaanbieders en ICT-leveranciers en hanteert een viertal uitgangspunten om de doelstellingen te realiseren.

  1. Zorg is leidend: Het programma zoekt aansluiting bij het zorgproces. Bij het bereiken van de programmadoelen is het ondersteunen van het zorgproces leidend.
  2. Collectieve verantwoordelijkheid: Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in de spoedzorgketen is nodig om de programmadoelen te bereiken. Samen met de landelijke branche organisaties hanteert het programma een herkenbare en bewezen aanpak en sluiten het aan op lopende ontwikkelingen in de sector.
  3. Techniek: Het programma faciliteert en coördineert ICT- leveranciers. De medewerking van leveranciers is belangrijk voor het succes van het programma. Daarom worden zij vanaf het begin van de ontwikkeling gefaciliteerd in de diverse testprocessen tot en met de implementatie in de zorgpraktijk.
  4. Gebruik: Het programma gaat voor een stapsgewijze en pragmatische implementatie in de zorgpraktijk. Daarbij gaat veel aandacht naar een praktische (regionale) ondersteuning van de implementatie in de zorgpraktijk, waarbij de gehele keten betrokken is, van bron(nen) naar ontvanger(s) van gegevens. Waar mogelijk sluit het programma aan bij bestaande regionale initiatieven.

Op de speciaal voor het programma 'Met spoed beschikbaar' ontwikkelde website kunnen zorgverleners die in een huisartsenpraktijk, huisartsenpost, ambulancezorg en spoedeisende hulp werken nalezen wat het programma voor hen betekent.