De twee programma's van Vilans zijn gericht op innovaties en persoonsgerichte gehandicaptenzorg.

Programma’s voor innovatie in de gehandicaptenzorg

Eigen regie en zelfredzaamheid zijn twee belangrijke aspecten die de kwaliteit van leven van (chronisch) zieke patiënten ten goede komt. Dat geldt zeker ook voor mensen met een beperking die een ondersteuningsvraag hebben. Zorgtechnologie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom start Vilans twee innovatieprogramma's voor innovaties en persoonsgerichte gehandicaptenzorg.
De programma’s van Vilans moeten ertoe leiden dat mensen met een beperking niet alleen meer zelfredzaamheid en regie ervaren, maar ook de zorg ontvangen die aansluit bij hun wensen en behoeften. Het eerste programma, Innovatie-impuls 2, loopt van 2023 tot 2026. Het doel van dit programma is ervoor te zorgen dat zorgtechnologie een waardevol en vast onderdeel wordt in het zorg- en ondersteuningsproces binnen de gehandicaptenzorg. Voor het tweede programma, Begeleiding a la carte 2, werkt Vilans samen met Academy Het Dorp. Dit programma is erop gericht de beweging van vernieuwende persoonsgerichte zorg verder te brengen. Doel is om meer mensen met een beperking het voordel van vernieuwende persoonsgerichte zorg te laten ervaren.

Programma voor innovatie

Zoals de naam al aangeeft is het programma Innovatie-impuls 2 een vervolg op het eerste programma voor de implementatie van zorgtechnologie binnen de gehandicaptenzorg. Tijdens Innovatie-impuls 1, dat liep van 2019 tot 2022, zijn 26 zorgorganisaties ondersteund in het duurzaam implementeren van zorgtechnologie. Daarnaast is in dit programma ook de Innovatie-Route ontwikkeld, een planmatige aanpak om technologie te implementeren met onderbouwde kennis, praktische toepassingen en inzichten. De komende drie jaar moet het programma Innovtie-impuls 2 er toe leiden dat zorgtechnologie een waardevol en vast onderdeel wordt in het zorg- en ondersteuningsproces binnen de gehandicaptenzorg. Het inzetten van zorgtechnologie moet een vanzelfsprekendheid worden in het streven om mensen met een beperking prettiger en beter te ondersteunen. Zo krijgen deze mensen meer zelfstandigheid, eigen regie en ervaren zij een betere kwaliteit van leven. Tijdens het programma wordt niet alleen kennis en ervaringen verzameld en gedeeld. Ook worden organisaties ondersteund en met elkaar in verbinding gebracht die met de Innovatie-Route aan de slag gaan. Daarvoor worden onder andere regionale ‘Innovatie-Route on tour’-bijeenkomsten en zij kunnen online vragen stellen. Organisaties die daar behoefte aan hebben kunnen ook ondersteuning krijgen bij het implementeren en opschalen van zorgtechnologie. Verder wordt onderzoek gedaan naar het effect en de opbrengsten van de inzet van zorgtechnologie. Die kennis wordt ook weer gedeeld in de Innovatie-Route.

Programma voor begeleiding a la carte

Met het programma Begeleiding à la carte 2 (2023-2025) willen Vilans en Academy Het Dorp de beweging van vernieuwende persoonsgerichte zorg verder te brengen en voor meer mensen met een beperking bereikbaar maken. Binnen het eerste programma, Begeleiding à la carte 1, hebben een aantal organisaties een aanpak in vernieuwende en persoonsgerichte zorg ontwikkeld. Het tweede programma stelt hen in staat die aanpak binnen de eigen organisatie verder te ontwikkelen. Zoals het in kaart brengen van effecten of ervaringen, of door te kijken hoe andere locaties met de aanpak aan de slag kunnen. Begeleiding a la carte 2 staat ook open voor nieuwe organisaties die een aanpak voor vernieuwende persoonsgerichte zorg willen ontwikkelen of wellicht zelf al ontwikkeld hebben. Daarbij wordt hen ook de mogelijkheid geboden om met een aanpak van een deelnemer uit Begeleiding à la carte 1 aan de slag te gaan. In dat geval zal de ontwikkelaar van de betreffende aanpak de nieuwe deelnemer ook ondersteunen en zullen beide organisaties hun kennis en ervaring ook delen om de aanpak verder te verbeteren en verspreiden. Het programma Begeleiding a la carte 2 biedt deelnemers ook begeleiding op maat, bijvoorbeeld van een kenniswerker in de vorm van een onderzoeker of coach. Het programma sluit aan bij de behoeftes van de deelnemende organisaties. Daarnaast draagt Begeleiding à la carte 2 bij aan samen leren en ervaringen uitwisselen tussen organisaties onderling. Bijvoorbeeld door het faciliteren van lerende netwerken.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
bevolkingsonderzoek
Bevolkingsonderzoek naar longkanker dichterbij dankzij AI
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
Volg jij ons al?