Zorgviewer verbindt zorginformatie in Noord-Nederland

9 mei 2024
Databeschikbaarheid
Nieuws

In Noord-Nederland kunnen huisartsen en ziekenhuizen vanaf april snel en eenvoudig en uiteraard met toestemming van de patiënt elkaars informatie in de zorgdossiers inzien. Met Zorgviewer hebben artsen nu toegang tot de patiëntinformatie die in de verschillende eigen systemen van een zorgverlener beschikbaar is, zoals actuele bloedwaarden, behandelwensen en medische historie. Onder meer ziekenhuis Nij Smellinghe is actief betrokken bij het ontwikkeltraject van Zorgviewer.

Met de invoering van Zorgviewer kan sneller de juiste en gerichte zorg worden geboden omdat iedere zorgverlener dezelfde patiëntinformatie tot zijn beschikking heeft. De zorgverlener kan via Zorgviewer gegevens opzoeken van een patiënt die nodig is voor de behandeling. Een huisarts kan bijvoorbeeld zien welke operaties de patiënt heeft gehad maar ook breder in de zorgketen kijken. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de patiënt.

Zorgviewer

Zorgviewer is geheel door zorgverleners zelf is geïnitieerd, ontwikkeld en betaald. Het idee en initiatief zijn van een netwerk van noordelijke zorgverleners die samenwerken onder naam RIVO-Noord, in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Ziekenhuizen en huisartsen zijn de eerste gebruikers waarna Zorgviewer ook breder beschikbaar komt, zoals voor GGZ-instellingen, ambulancezorg, verpleeghuizen en wijkorganisaties.

Om hun primaire taak goed te kunnen uitvoeren, zijn zorgverleners gebaat bij een efficiëntere uitwisseling van gegevens dan de nu nog te vaak omslachtige wijze. Dankzij het initiatief van een aantal enthousiaste noordelijke zorgverleners die samenwerken onder de naam RIVO-Noord is daarin verandering gekomen. Eind 2022 gaf het ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg) formeel opdracht tot het bouwen van Zorgviewer.

Data delen voor holistisch beeld

Verschillende initiatieven in het land laten zien dat er behoefte is om data te delen om zo een holistisch beeld van de patiënt of cliënt te creëren. In het initiatief van Zorgviewer staat de mens centraal en niet het systeem of de techniek van data delen. “De zorgviewer is een concrete uitwerking van onze netwerkzorg-architectuur”, vertelde Jan-Joost van Walsum, lead enterprise architect in het UMCG vorig jaar daarover.

“In de zorgviewer brengen we alle gegevens van de patiënt of cliënt, vanuit verschillende zorgorganisaties waar die persoon komt, samen op één scherm. Met de zorgviewer kan elke zorgprofessional in zijn eigen systeem werken, én - als de patiënt of cliënt zijn toestemming heeft gegeven - op elk moment complete informatie opvragen en relevante gegevens overnemen in het eigen informatiesysteem. Elke zorgprofessional krijgt díe informatie te zien, die voor hem of haar relevant is. Een huisarts heeft immers andere informatie nodig dan een medisch specialist.”