PROVES: geen belemmering voor toepassen gegevensdiensten

27 januari 2020
laptop-man
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De eerste praktijkproef van MedMij-onderdeel PROVES uit 2019 is afgerond. PROVES is het programma dat de werking van de onderdelen van het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk beproeft. Het eindrapport van de eerste Proof of Concept (PoC) van 2019 beschrijft een geslaagde beproeving van twee MedMij-gegevensdiensten - ‘Basisgegevens GGZ’ en ‘Vragenlijsten uitwisselen’ - die veel waardevolle inzichten opleverde.

De gegevensdienst ‘Basisgegevens GGZ’ biedt patiënten inzage in gegevens omtrent hun ggz-behandeling, zoals bijvoorbeeld het behandelplan van de psycholoog. De gegevensdienst ‘Vragenlijsten uitwisselen’ biedt de mogelijkheid om in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) vragenlijsten in te vullen en op te sturen naar de zorgverlener.

Implementatieproces kan soepeler

Het oppakken van de bevindingen van de acht betrokken leveranciers van informatiesystemen draagt bij aan een soepeler implementatieproces van de verschillende gegevensdiensten, zo stelt VZVZ. De beheerder van het LSP-platform (Landelijk Schakelpunt) schrijft dat de PoC – in april 2019 begonnen – onder meer de twee gegevensdiensten technisch geïmplementeerd zijn.
https://www.vzvz.nl/actueel/update-proves-eerste-proof-concept-medmij-afgerond

Na het inbouwen van de gegevensdiensten door leveranciers, zijn ketentesten uitgevoerd. Tijdens een ketentest wordt testdata uitgewisseld tussen het bronsysteem van een zorgaanbieder en de PGO van een patiënt. Daarbij gaat het puur om de informatie-uitwisseling en niet om het gebruik van een PGO. Dat betekent dat patiënten en zorgverleners geen deel uitmaken van de ketentest. Alle leveranciers hebben gedurende de PoC hun bevindingen bijgehouden en vragen beantwoord. Dit diende als belangrijke input voor het rapport.

Geen belemmering uitrol gegevensdiensten

Er zijn ruim 80 bevindingen opgehaald bij leveranciers. Daaruit kwam geen belemmering voor uitrol van de gegevensdiensten in de praktijk naar voren. Wel kan de implementatie van de genoemde gegevensdiensten makkelijker als een aantal aanbevelingen wordt opgepakt. De bevindingen en aanbevelingen zijn besproken met MedMij en Nictiz. MedMij neemt de aanbevelingen serieus, omdat deze mogelijk kunnen helpen om het afsprakenstelsel nog verder te verbeteren.

De aanbevelingen:

  • Het is voor PGO-leveranciers bijvoorbeeld complex om alle type vragenlijsten goed te kunnen weergeven in een PGO. PROVES adviseert om die reden om te overwegen hiervoor (kosteloos) software beschikbaar te stellen die leveranciers hierbij helpt.
  • Ook blijkt dat informatie niet altijd patiëntvriendelijk wordt weergegeven in de PGO, bijvoorbeeld door het gebruik van Engelse termen. Dit benadrukt het belang dat MedMij wijst op de verantwoordelijkheid van PGO-leveranciers om patiëntvriendelijke informatie te verschaffen.
  • Als laatste is er winst te halen in het verbeteren van de documentatie omtrent de gegevensdiensten.

In 2019 zijn ook diverse andere PoC’s gestart, waaronder die voor de gegevensdiensten ‘Huisartsgegevens’, ‘Labuitwisseling’, ‘Allergieën en Intoleranties’, ‘Sturen beelden’, ‘Sturen PDF/A’ en ‘Basisgegevens Langdurige Zorg’. Ook is er een PoC gestart voor een andere vorm van inloggen bij de zorgaanbieder als aanvulling op DigiD. In de loop van 2020 worden de rapportages van deze lopende trajecten verwacht en geven wij weer een nieuwe update.

Eerdere PROVES-ervaringen

In januari 2019 wisten EPD-leverancier ChipSoft en de Reinier Haga Groep in een praktijktest van aangetoond dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals het MedMij-programma het beschreef. Dit was destijds al een belangrijke stap op weg naar landelijke gegevensuitwisseling op de MedMij-manier. ChipSoft begon in 2018 al met de Reinier Haga Groep (Zuid-Holland) deel te nemen aan PROVES.