Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Publieksverslag project Grensstreken: internationale digitale gegevensuitwisseling wérkt

In het project Grensstreken werken zorginstellingen aan beide zijden van de grenzen samen om digitale gegevensuitwisseling te realiseren bij grensoverschrijdende zorg. Nictiz coördineert deze internationale aanpak en heeft onlangs de resultaten gepubliceerd in het Publieksverslag project Grensstreken. In dit verslag staan alle ins en outs over de internationale samenwerkingen zoals ‘patiënt journeys’, de betekenis voor de kwaliteit van zorg en de succesfactoren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Ook wie in het buitenland is heeft soms zorg nodig. Dat kan gebeuren door een ongelukje tijdens een vakantie in Brussel, maar ook doordat iemand bij het tanken in Duitsland betrokken raakt bij een aanrijding. In dergelijke situaties is internationale digitale gegevensuitwisseling essentieel. Het project Grensstreken maakt daar werk van. Onlangs werd over deze samenwerkingen door Nictiz een publieksverslag gepubliceerd.

Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling

Het project Grensstreken startte eind 2019. Het doel is het versnellen van de digitale  informatie-uitwisseling in de grensregio’s en de kennis van de ervaringen hiervan delen met andere (grens)regio’s. In het publieksverslag lezen we: ‘De samenwerking tussen regionale partijen maakt het mogelijk om lokale belemmeringen te herkennen en samen tot een oplossing te komen. Het belang van het opbouwen van kennis in de grensregio’s vertaalt zich bovendien naar Europese ontwikkelingen. Twee gegevensuitwisselingen in de grensstreken zijn al verbeterd door het project en aan de volgende wordt hard gewerkt.’

Internationale samenwerkingsinitiatieven grensstreken

Het succes van twee samenwerkingsinitiatieven op het gebied van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling zijn in ieder geval inspirerend. Het gaat allereerst om een samenwerking tussen Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen omtrent het uitwisselen van radiologische beelden.
Beide ziekenhuizen werken hierbij actief samen omtrent het thema levertransplantaties.  Nederlandse patiënten kunnen in Uniklinik RWTH Aachen een levertransplantatie ondergaan, terwijl vooronderzoeken en nazorg in Maastricht UMC+ plaatsvinden.

Hiernaast is er de succesvolle samenwerking tussen Medisch Spectrum Twente en Kreis Borken. Het gaat concreet om een samenwerking tussen twee ziekenhuizen en de Acute Zorg Euregio, ZorgnetOost, Ambulance Oost, Ambulancezorg Nederland en Nictiz. Door digitale gegevensoverdracht van de Duitse ambulance naar een Nederlands ziekenhuis wordt betere grensoverschrijdende acute zorg mogelijk. Inmiddels werkt dit goed en kunnen ambulances, die vanuit Duitsland met patiënten naar het MST rijden,  patiëntgegevens digitaal verzenden en hoeven ze niet langer telefonisch te worden uitgewisseld. In het publieksverslag van Nictiz wordt uitgebreid ingezoomd op deze twee genoemde projecten.

Opschaling op termijn mogelijk

De voordelen van digitale uitwisseling over de grens zijn helder. Het gaat om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Tevens is digitale overdracht veiliger dan papieren overdracht, is er minder kans op fouten en ontstaat er tijdwinst. Nictiz deelt deze ervaringen, kennis en inzichten zodat ook andere zorginstellingen in de grensgebieden kunnen komen tot gegevensuitwisseling over de grens. Bovendien monitort Nictiz de Europese ontwikkelingen nauwgezet, waardoor de goede voorbeelden van het project Grenstreken later kunnen worden opgeschaald tot grotere uitwisselingen op Nederlands of Europees niveau.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen