Radboudumc begint met toekomstgerichte nieuwbouw

24 april 2019
Radboud-hoofdingang
Innovatie
Nieuws

Het Radboudumc heeft op 23 april de kick-off gegeven voor de nieuwbouw van het UMC. Het is de bedoeling dat binnen drie jaar links van de huidige hoofdingang een nieuw gebouw verrijst dat een vertaling is van de langetermijnvisie op huisvesting van het Radboudumc. Het Radboudumc wil vooroplopen in de vorming van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg en daar moet ook de nieuwbouw onderdeel van uitmaken.

Elementen binnen de ambities van het UMC zoals persoonsgericht en innovatief werken en samenwerken in netwerken zijn vertaald naar een Masterplan in de vorm van drie B’s: Bricks (bouwstenen), Bytes (slimme technologie) en Behavior. Dat laatste element staat voor een andere manier van (samen)werken. Omdat het universitair ziekenhuis fors investeert in slimme technologie en nieuwe manieren van werken, onderzoek en onderwijs, kan de omvang van het ziekenhuis veel kleiner worden. Deze slimme aanpak zorgt dat er compacter kan worden gebouwd.

Vernieuwbouwen

Het Radboudumc stelt grote voordelen te zien in een intensiever, compacter gebruik van bestaande en nieuwe huisvesting. Deze compactere bouw betekent een reductie van 100.000 m2 in vergelijking met het oppervlakte van de huidige huisvesting. De ontwerpers spreken over ‘vernieuwbouwen’: tegelijk met nieuwbouw een goede samenhang met en tussen de omringende gebouwen creëren. Voor het ontwerp van de nieuwbouw door architect Daniël van den Berg ontving het Radboudumc eerder het internationale BREEAM excellent-certificaat.

Bekende ontwikkelingen in de zorg zoals vergrijzing, toenemende druk op zorgpersoneel en andere vormen van behandelingen (zoals meer zorg thuis met behulp van technologie) vormen de achtergrond bij vorm en insteek van de nieuwbouw. “Ons hogere doel is straks binnen bereik”, stelt Cees Buren, lid Raad van Bestuur. “We zijn straks in staat om efficiënter optimale zorg te leveren. Een efficiency die overigens niet ten koste zal gaan van de patiënt of de zorgverlener, onze handen aan het bed.”

‘Persoonsgericht, innovatief’

Het Radboudumc wil met de nieuwbouw het meest persoongerichte en innovatieve umc van Nederland worden De ruimtes zijn daarbij meer dan voorheen gericht op de gebruikers. Verder worden de allernieuwste technologische en logistieke toepassingen gebruikt om de zorg zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners te ondersteunen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rS9nARKzp3I
Visie Radboudumc op de veranderende zorg

Zo komen er in het nieuwe gebouw 150 ‘slim ontworpen' eenpersoons patiëntenkamers, waar al sinds 2018 mee geëxperimenteerd wordt. Ze zijn voorzien van een eigen badkamer en slaapruimte voor een mantelzorger. Voor een rustige uitstraling is alle bekabeling weggewerkt in wanden, kastjes en de vloer. Met behulp van videoprojectie op de wanden kan de sfeer van de kamer worden aangepast aan de wensen van de patiënt. Ook de inrichting is eenvoudig aan te passen. Zo kan het bed verplaatst worden als een patiënt liever naar buiten kijkt of juist niet.

Hoogleraar chirurgieonderwijs Harry van Goor spreekt over een persoonlijk profiel dat bij elke patiënt in het zorgplan wordt verwerkt. “Welke omgeving kunnen we creëren om zijn genezing te bevorderen? Waar wordt hij rustig van? Hoe laat gaat hij normaal naar bed, want dan storen we hem daarna niet meer.”

Doelmatiger werken

Ook over doelmatiger werken wordt continu nagedacht. Zo worden de patiëntenkamers voorzien van een tablet, waarmee patiënten snel en makkelijk kunnen communiceren met hun verpleegkundige en het thuisfront. Doelgericht communiceren voorkomt onnodig werk: anders dan bij een belsignaal kan de patiënt nu specifiek aangeven wat de vraag is, terwijl de verpleegkundige of voedingsassistente direct adequaat kan reageren.

Het Radboudumc kiest met de nieuwe kamers verder voor het principe van ‘healing environment’. Gepersonaliseerde kamers met een eigen beleving gelden als belangrijke ondersteunende factoren voor de kansen op herstel. In twee proefkamers werd met medewerking van echte patiënten de best mogelijke kamerinrichting uitgetest. Ook de ruimtes voor medewerkers zijn zoveel mogelijk op de gebruikers toegesneden.