Radboudumc biedt online hulp SAFE voor slachtoffers partnergeweld

5 april 2019
Slachtoffer
eHealth
Nieuws

Het Radboudumc heeft een online steunpunt gelanceerd voor vrouwen die te maken krijgen met partnergeweld. Het project genaamd SAFE wordt gesubsidieerd door ZonMw en is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen

Het doel van deze e-health interventie is onder meer om symptomen van angst en depressie te verminderen, de ervaren steun en daadkracht te vergroten en slachtoffers te leiden naar reguliere hulpverlening. In het onderzoek wordt eveneens bekeken welke elementen van de online hulp effect opleveren en hoe vrouwen de website hebben gebruikt en ervaren.

Slachtoffers van partnergeweld hebben volgens onderzoek een hoger risico op depressie, angststoornissen en andere psychische en (onverklaarde) lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen er kinderen in het spel zijn die ernstige consequenties ondervinden van dit geweld, ook als zij zelf niet direct mishandeld worden.

Drempel hulpvraag verlagen

Het is voor vrouwen die dit geweld (hebben) ervaren vaak moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor de consequenties als hun (ex-)partner erachter komt, omdat ze niet zeker weten of er sprake is van partnergeweld, of omdat ze geen weet hebben van de hulpopties. De stap om bijvoorbeeld naar de huisarts, politie of een hulpinstantie te gaan is daarom groot. Naar schatting zou één op de drie vrouwen in Nederland ooit slachtoffer van partnergeweld zijn geweest.

SAFE biedt een laagdrempelige en veilige online omgeving voor deze vrouwen om inzicht te krijgen in hun eigen situatie en de hulpopties die er zijn. Hierdoor wordt de drempel naar reguliere hulpverlening verlaagd. De interventie biedt onder meer informatie over relaties en partnergeweld, informatie over veiligheid en soorten hulp, een hulpdatabase, ervaringen van lotgenoten en mogelijkheden voor contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Kennisachterstand verkleinen

De ontwikkeling van de online hulp startte in 2017 bij de vakgroep Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het Radboudumc. Het onderzoek maakt deel uit van het ZonMw-programma Gender en gezondheid. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid is er op gericht de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen.

In maart vorig jaar werd ook een bijbehorende app ontwikkeld. Deze app werd ontwikkeld door hoogleraar Sabine Oertelt-Prigione in samenwerking met projectleider Karin van Rosmalen en promovenda Nicole van Gelder.