Radboudumc: patiënten willen graag meer doen met ziekenhuisportaal

21 augustus 2017
Nieuws

Kwam de Patiëntenfederatie Nederland vorige week nog naar buiten met een studie waaruit bleek dat patiëntenportalen weinig gebruikt worden, volgens een ander onderzoek zijn gebruikers van patiëntenportalen juist enthousiast en willen zij graag meer dan alleen online inzage in hun medisch dossier.

60 procent van alle patiënten zou graag een ziekenhuisportaal willen gebruiken. Maar slechts één op de vijf patiënten (22%) maakt ook gebruik van zo’n portaal, aldus vorige week de Patientenfederatie Nederland.  Het zou bovendien handig zijn als patiënten meer dan tot nu toe bij de (door)ontwikkeling van de portalen worden betrokken, stelt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie.  Die laatste conclusie trekken ook onderzoekers van IQ Healthcare die het gebruik van het patiëntenportaal van het Radboudumc bekeken. Zij zien enthousiaste patiënten, maar soms ook terughoudendheid bij zorgverleners.

Nadruk op enthousiaste patiënten

Dat element van enthousiaste patiënten is vooral wat het radboudumc uit het rapport concludeert. Patiënten die gebruik maken van portalen bij ziekenhuizen om online hun medische dossier te bekijken, zouden enthousiast zijn en zelfs meer willen dan enkel inzage. Een voorbeeld is direct communiceren met de arts. Artsen vinden het ook een goede ontwikkeling, maar zijn wel terughoudend. Ze willen de patiënt niet onterecht ongerust laten zijn. Sommige artsen hebben ook moeite met het verlies van controle. aldus het Radboudumc, IQ healthcare, over hun onderzoek onder patiënten en medewerkers van zeven umc’s en een algemeen ziekenhuis.

Veel ziekenhuizen zijn nu bezig om een zorgportaal te bouwen voor hun patiënten. Minister Schippers wil dat alle ziekenhuizen in 2020 een portaal hebben en heeft daar 105 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Rust, regie en betrokkenheid

Een op de zeven patiënten van het Radboudumc gebruikt mijnRadboud; zij zijn iets ouder dan de niet-gebruikers en hadden meer verschillende aandoeningen. De onderzoekers hielden groepsinterviews met patiënten en medewerkers en analyseerden de gebruikersdata van patiënten die bij mijnRadboud inlogden. Ook observeerden zij patiënten die voor het eerst inlogden in mijnRadboud en lieten hen hardop nadenken terwijl ze het portaal voor het eerst gebruikten.

Enkele uitkomsten:

  • Patiënten vinden dat een ziekenhuisportaal hen een gevoel geeft van rust, regie en betrokkenheid. Ze kunnen ieder moment een vraag stellen en ze vinden het gebruiksgemak groot.
  • Een groot deel van de patiënten wil meer kunnen dan alleen het huidige passieve gebruik van inzage van hun gegevens. Ze willen direct communiceren met de arts via het portaal en hun gegevens kunnen uploaden.
  • Sommige patiënten zijn terughoudend omdat zij hun arts niet willen lastigvallen met hun vraag.
  • Er zijn ook patiënten waar een portaal minder geschikt voor is zoals de incidentele bezoeker of degene die niet computervaardig is.

Artsen enthousiast én terughoudend

Artsen zijn eveneens enthousiast over het zorgportaal, omdat patiënten beter geïnformeerd zijn en gericht vragen stellen. Maar ze zijn ook bang dat patiënten onterecht ongerust worden door het lezen van hun dossier en uitslagen. Ook hebben sommige artsen moeite met het verlies van hun autonomie en voelen zij zich gecontroleerd.

In de interviews stellen de ziekenhuizen die al langer zo’n portaal hebben, dat het belangrijk is om steun te krijgen van de raad van bestuur, een goed plan op te stellen en daar de medewerkers maar vooral patiënten vanaf het begin bij te betrekken. Als ze qua functionaliteiten beter aansluiten bij de behoeften van patiënten, kunnen portalen een meerwaarde hebben in het behandelproces. 

Over het onderzoek

Dit onderzoek is geïnitieerd door het programma e-health, een van de vijf programma’s van het Citrienfonds. Binnen dit programma werken de umc’s aan een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Het Citrienfonds helpt, onder de verantwoordelijkheid van de NFU, duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het fonds is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Lees voor meer informatie de programmatekst Citrienfonds.