‘Realtime inzicht lost capaciteitsprobleem geboortezorg niet op’

Het hebben van (realtime) inzicht in zorgcapaciteit kan helpen bij de aanpak van de nijpende capaciteitsproblematiek in de (acute) verloskunde. Verloskundigen-branchevereniging KNOV ziet dergelijk inzicht echter niet als oplossing voor het capaciteitsprobleem. Dat laat de organisatie weten in reactie op een initiatief van het CPZ (College Perinatale Zorg). De KNOV hamert erop dat alles in het werk moet worden gesteld om zowel de planbare als acute verloskunde beschikbaar te houden.

Het CPZ heeft in afstemming met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het initiatief genomen om met de landelijke geboortezorgpartijen het draagvlak te onderzoeken voor landelijke implementatie van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) geboortezorg dashboard. Dit dashboard geeft inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie.

Realtime inzicht

Het LPZ dashboard is in Utrecht vorig jaar voor het eerst ingezet om drukte op de SEH te voorspellen. Het is in regio Zuid-West doorontwikkeld voor de acute geboortezorg en inmiddels bij tien ziekenhuizen in deze regio geïmplementeerd. Het dashboard zou volgens landelijke partijen in de geboortezorg een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van zowel regionaal als bovenregionaal realtime inzicht in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde.

Dit moet helpen om de huidige beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Zo scheelt het tijd wanneer ‘rondbellen’ door verloskundigen/artsen minder nodig is. Dit voorkomt bovendien onnodige ongerustheid bij barende vrouwen. Hoewel het dashboard geen oplossing biedt voor de nijpende tekorten in de geboortezorg en er nog de nodige vragen zijn bij de geboortezorgpartijen, zijn zij wel enthousiast over de voordelen voor het krijgen van inzicht in capaciteit. Zij steunen volgens de KNOV dan ook het initiatief voor (landelijke) implementatie en willen hier aan bijdragen.

Samen oppakken

Het LNAZ heeft aangegeven het proces tot het krijgen van (realtime) inzicht in de capaciteit te kunnen ondersteunen en de technische implementatie van het LPZ te kunnen faciliteren. Het CPZ heeft het LNAZ daarop verzocht de ondersteuning van dit proces samen met de regio’s en betrokken partijen op te pakken. Het CPZ stelt, in afstemming met de geboortezorgpartijen, graag bij te dragen aan de implementatie van het LPZ.

Inzicht in de beschikbare bedden moet helpen met het optimaliseren van de inzet van beschikbare capaciteit. Inzicht in de aankomende bevallingen helpt daarnaast om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Prognosemodellen maken

Momenteel verkent de LNAZ verder of het mogelijk is om met behulp van bijvoorbeeld à terme data (de datum waarop iemand uitgerekend is) prognosemodellen te maken. Zo kan aan de hand van het verwachte aantal geboortes een inschatting worden gemaakt over de benodigde capaciteit en proactief actie worden ondernomen om vraag en capaciteit zo goed mogelijk op elkaar af te. Daarnaast vindt er een nadere verkenning plaats om te bepalen of naast regionale opvang, bovenregionale spreiding en coördinatie van cliënten door het LCPS het juiste middel is om in te zetten.

De KNOV vindt echter dat er naast het verkrijgen van inzicht meer moet gebeuren om het capaciteitsprobleem aan te pakken. Het krijgen van inzicht is volgens de mooi, maar niet de oplossing voor het capaciteitsprobleem. Er moet meer ingezet worden zaken zoals preventie, het verplaatsen zorg en het minder doen van planbare zorg in ziekenhuizen.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
bevolkingsonderzoek
Bevolkingsonderzoek naar longkanker dichterbij dankzij AI
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
Volg jij ons al?