Search
Close this search box.
Search

Regiobeelden ter versterking van regionale samenwerking

Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen om regionale samenwerking vorm te geven. Regio’s kunnen nu gebruik maken van een overzicht met beschikbare informatiebronnen. Dit stelt hen in staat om op een eenvoudige manier de benodigde informatie te verzamelen waarmee zij een basisbeeld voor de regio kunnen maken. Vervolgens kan dit basisbeeld aan de hand van vastgestelde criteria verder aangevuld worden tot een compleet regiobeeld.

Ten behoeve van regiobeelden en regioplannen zijn in januari criteriasets gepubliceerd. De Rijksoverheid zal de regio’s faciliteren met beschikbare informatiebronnen. Het RIVM heeft met landelijke datapartijen en met input van IZA-partijen de pagina ‘basisbeeld’ ontwikkeld. Deze is te vinden is op www.regiobeeld.nl.

Per regio en thema zal op deze pagina doorgeklikt kunnen worden naar belangrijke feiten en cijfers. Deze kunnen gebruikt worden om een basisbeeld van de regio te ontwikkelen. De regio’s voldoen hiermee echter nog niet aan de vastgestelde criteria. Het basisbeeld dient door de regio’s aangevuld te worden met kwalitatieve informatie, om zo duiding te kunnen geven aan het verhaal van de regio.

Regiobeelden

Samen met landelijke (data)partijen zal in de komende periode worden verkend hoe het basisbeeld op regiobeeld.nl uitgebreid kan worden. Daarbij wordt er naar gestreefd dat aanvullende informatie en links uiterlijk eind april beschikbaar zijn op regiobeeld.nl. Aanvullende informatie kunnen regionale partijen met elkaar uitwisselen. In dat licht is de ACM Beleidsregel over afspraken in het kader van de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’ relevant.

De uitwisseling van vertrouwelijke bedrijfsgegevens kan impact hebben op de onderlinge concurrentie. Dat is dan ook de reden waarom partijen moeten vastleggen waarom deze informatiewisseling noodzakelijk is om het regiobeeld op te stellen. De ACM acht op voorhand het uitwisselen van huidige en toekomstige tarieven daarvoor niet noodzakelijk. Een regiobeeld is een overzicht van de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. 

Privacywetgeving

Privacywetgeving is waar rekening mee moet worden gehouden bij het opstellen van regiobeelden en regioplannen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken met gezondheidsgegevens en daar zal dus extra zorgvuldig mee omgegaan moeten worden. Daarom is het van belang dat persoonsgegevens alleen mogen worden uitgewisseld als daarvoor een wettelijke basis is. In principe geldt dat niet wanneer er geanonimiseerde persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarbij is het wel zaak dat er rekening mee gehouden moet worden dat bij koppeling van datasets niet kan worden uitgesloten dat gegevens toch herleidbaar worden tot individuen, zodat er alsnog een wettelijke basis voor de gegevensverwerking moet zijn.

Themapagina burger- en patiëntenparticipatie

Bij de criteria voor regiobeelden en regioplannen zijn ook afspraken gemaakt over het betrekken van het burger- en patiëntenperspectief. Dit kan op veel manieren. Zo biedt de pagina ‘inwoner- en patiëntenparticipatie’ praktische tools, adviezen en handreikingen ten behoeve van de ondersteuning van regio’s. Daar zijn ook onderzoeken en praktijkvoorbeelden te vinden. Die praktijkvoorbeelden over inwoner- en patiëntenparticipatie zullen in de komende periode verder worden uitgebreid.

Aan de slag

De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen. Wie daaraan wil bijdragen kan daarvoor contact opnemen met de zorgverzekeraar. In het overzicht wat hier gedownload kan worden, is te zien welke zorgverzekeraar per regio het eerste aanspreekpunt is.

ROS WEB

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
AI onderwijsinstructie chirurgie training
Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
medicatie
Onderzoek naar medicijndispensers in intramurale setting
AI
Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI
arbeidsgerelateerde zorg
Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg
zorgontwikkelingen nieuws
Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen
digitalisering
NVZ wil meer focus op preventie en digitalisering
dementie
Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra
gegevensuitwisseling
VWS start met nieuwe fase voor PGO's
verpleeghuizen
KIK-V systematiek wordt uitgerold bij alle verpleeghuizen
neurostimulator
Langer pijnvrij met de nieuwste neurostimulator
Volg jij ons al?