Regionaal ggz-aanbod West-Brabant in beeld via website, app

23 november 2018
Depressief-vrouw
Samenwerking
Nieuws

De regio West-Brabant biedt sinds kort een nieuw zorgplatform aan zorgprofessionals en burgers aan. Zoekuwzorgaanbieder.nl biedt huisartsen en praktijkondersteuners via zowel een app als een website inzicht in het regionale ggz-zorgaanbod, zoals de gegevens van de beschikbare zorgaanbieders.

In het openbare deel van de website is via de menuknop 'Zoek' de sociale kaart opgenomen. Deze sociale kaart brengt de zorgaanbieders in de regio zo makkelijk mogelijk in beeld, zodat huisartsen en praktijkondersteuners samen met hun patiënt met meest passende ggz-aanbod kunnen vinden. De sociale kaart is openbaar, waarmee ook burgers/patiënten het regionale zorgaanbod kunnen vinden dat past bij hun klachten. Via ingebouwde filters kunnen ze vervolgens de hulpvraag specificeren. Op dit moment is de sociale kaart gevuld met gegevens van zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Via de zoekbutton zijn locaties van zorgaanbieders in het ggz-domein te vinden, naast die van huisartsenpraktijken.

Apart toegang voor professionals

Voor zorgprofessionals zijn contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten en zorgaanbieders in het ggz-domein te vinden op het besloten deel van de website van de menuknop 'Professionals'. Zij hebben een account nodig om toegang te krijgen tot het besloten deel, dat via het Serviceformulier aangevraagd kan worden. De website zoekuwzorgaanbieder.nl is een initiatief van huisartsenorganisaties: de huisartsenkring West-Brabant, Zorggroep West-Brabant, HZG Breda, Het Huisartsenteam,  Zorroo en de beide regionale ziekenhuizen Amphia en Bravis en ontwikkeld met subsidie van Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland. Het beheer van de website en de daaraan gekoppelde app ligt in handen van het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant.

Informatie ggz-aanbod tegen wachtlijst

Recent lanceerden MIND (koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de GGZ-sector de website kiezenindeggz.nl. Met Kiezen in de ggz moeten patiënten en verwijzers makkelijker een psychiater of psycholoog in de buurt kunnen vinden. De website heeft tot doel informatie te verschaffen over de wachttijd per GGZ-aanbieder, per type aandoening en de vergoeding voor een behandeling. Uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken namelijk dat de wachttijden in de ggz voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang zijn. Zeker 88.500 mensen staan momenteel op een ggz-wachtlijst.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!