Regionaal Zorgpad PTO: gerichtere zorg bij onbekende Tumoren

4 augustus 2023
dna
Samenwerking
Nieuws

Het nieuwe regionaal Zorgpad Primaire Tumor Onbekend (PTO) van OncoWest biedt gerichte zorg aan patiënten met onbekende primaire tumoren in een regio met zeven ziekenhuizen. Dat kan doordat de PTO-poli, onder leiding van prof. dr. Hans Gelderblom van het LUMC-oncologiecentrum, doorverwijzingen van oncologen uit andere ziekenhuizen voor verder onderzoek accepteert en analyseert. Geavanceerde technologie, zoals Whole Genome Sequencing (WGS), wordt bij LUMC ingezet om de tumor oorsprong te achterhalen en gerichte behandelplannen op te stellen.

Het regionaal Zorgpad PTO is een voorbeeld van de steeds toenemende digitalisering en opschaling van zorgpaden. Deze regionale aanpak heeft het potentieel om aanzienlijke verbeteringen te realiseren in de behandeling van patiënten met onbekende primaire tumoren in de regio Oncowest. Het initiatief wordt geleid door OncoWest, bestaand uit zeven ziekenhuizen in het Westen, en heeft als doel patiënten met een onbekende primaire tumor beter te kunnen voorzien van meer gepersonaliseerde zorg.

Oorsprong tumor is cruciaal

Het vinden van de oorsprong van een tumor is van cruciaal belang om een effectief behandelplan op te stellen voor patiënten die de diagnose kanker hebben gekregen. Helaas is het niet altijd mogelijk om de oorsprong te achterhalen, wat aangeduid wordt met de term Primaire Tumor Onbekend (PTO). In dergelijke gevallen kunnen oncologen uit ziekenhuizen binnen de regio Oncowest de patiënten doorverwijzen naar de PTO-poli in het LUMC-oncologiecentrum dat geleid wordt door prof. dr. Hans Gelderblom.

Regionaal Zorgpad PTO beter voor patiënt

Op de PTO-poli worden alle beschikbare gegevens, waaronder radiologie en pathologie, naar het LUMC gestuurd voor een second opinion, in een poging om alsnog de oorsprong van de tumor te vinden. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een diepere analyse uitgevoerd met behulp van vriesmateriaal van het biopt van de tumor, afgenomen bij de patiënt in het LUMC. Dit biedt mogelijkheden voor verder onderzoek om toch nog de primaire oorsprong te achterhalen.

Het regionale zorgpad PTO sluit aan bij de visie van OncoWest, die streeft naar de beste zorg, dichtbij wanneer mogelijk en verder weg indien nodig. Prof. dr. Vincent Smit, hoofd van de afdeling Pathologie in het LUMC, ondersteunt het initiatief en werkt samen met prof. dr. Gelderblom om het landelijke Zorgpad PTO te implementeren in OncoWest. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën, zoals Whole Genome Sequencing (WGS), kan het LUMC de hele tumor in beeld brengen en een voorspelling doen van de primaire oorsprong op basis van moleculaire kenmerken. Hierdoor kunnen medisch oncologen een gerichter behandelplan opstellen voor de patiënt, wat mogelijk de prognose van deze patiëntengroep verbetert.

Vastlegging in landelijke database

De gegevens en behandelplannen worden vastgelegd in het Elektronische Patiëntendossier (EPD) en in een landelijke database, waarin ook gegevens van andere regionale PTO-patiënten worden opgenomen. Dit bevordert de samenwerking tussen ziekenhuizen en draagt bij aan een meer gestroomlijnde en geïntegreerde zorgverlening.

Het opschalen van zorgpaden, zoals het Zorgpad PTO, door middel van regionale samenwerking is een belangrijke trend in de gezondheidszorg. Opschaling is essentieel om verbeteringen breed beschikbaar te kunnen maken. In de praktijk zijn er drie methoden voor opschaling: het toevoegen van nieuwe patiënten aan een bestaand zorgpad, het ontwikkelen van meerdere zorgpaden en het uitrollen van oplossingen naar andere organisaties, zoals dus bij het Zorgpad PTO is gebeurd. Deze bijzondere regionale samenwerking zal uiteindelijk leiden tot nog betere en persoonlijkere behandelingen voor patiënten met een onbekende primaire tumor.