Search
Close this search box.
Search

Regionale proef MedMij voor ontsluiting medische gegevens

Onlangs is de Proof of Concept (POC) van het Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) gestart. De eerste testpatiënten worden momenteel ontsloten vanuit de bronsystemen naar het RZP. Zo moet duidelijk worden of het lukt om medische gegevens bij zorgaanbieders naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te ontsluiten. Dat schrijft het RZCC (regionaal zorgcommunicatiecentrum), het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant.

Het doel van de POC is het technische testen van het RZP. In dit kader wordt data vanuit verschillende informatiebronnen ontsloten naar het RZP. In de POC worden officiële testpatiënten gebruikt, die erkend zijn bij het SVB-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg). Aan deze testpatiënten worden testdossiers gehangen op basis van vooraf samengestelde patient journeys en use cases, die zijn gedefinieerd in de informatiestandaarden van het MedMij-programma. Op deze wijze wordt geprobeerd aan te tonen dat de gebruikte technologie van softwareontwikkelaar InterSystems voldoet aan de gestelde wensen en eisen.

Patiënt nog buiten beeld

Met het RZP moet het uiteindelijk mogelijk worden om alle data van patiënten te ontsluiten via Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO). De POC is hiertoe een eerste stap. In de POC worden nog géén PGO’s meegenomen, zodat de patiënt in deze eerste stap nog buiten scope is. Het aantonen van de technische werking van het RZP is het hoofddoel. Wanneer dit nadrukkelijk is aangetoond, kan de stap naar de patiënt gezet worden, zo benadrukt het RZCC.

In de POC zijn inmiddels de eerste testpatiënten ontsloten vanuit een GGZ-instelling en een huisartseninformatiesysteem. Na deze mijlpaal is het de bedoeling om nu nog meer testpatiënten vanuit verschillende bronnen te ontsluiten, om zo in de toekomst de stap naar de patiënt en hun PGO’s te zetten.

Governance-structuur

Het RZCC stelt dat er naast het starten van de Proof of Concept, ook nagedacht over de governance-structuur van het RZP. Hiervoor wordt in maart een governance-sessie georganiseerd waarin de inrichting van het RZP op organisatorisch, juridisch en technisch gebied wordt besproken. Voor deze sessie zijn alle stakeholders in de regio Zuidoost-Brabant uitgenodigd.

Versie 1.1 van het MedMij-afsprakenstelsel is vorig jaar oktober live gegaan. Dit is het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden. In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt en verschenen er verschillende versies van het afsprakenstelsel.

Regionale proeven

In november 2018 werden ook diverse regionale livegangen aangekondigd via het dat jaar begonnen POC-programma PROVES. Eén ervan vond plaats bij de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep (Zuid-Holland). In januari 2019 werd in een praktijktest aangetoond dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals het MedMij-programma het beschrijft.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?