Restart Hackathon dag 1: focus op probleemherkenning

12 juni 2020
hackathon-zoom
Innovatie
Nieuws

Probleemherkenning stond centraal op de eerste dag van de vijfdaagse hackathon reSTART HEALTHcare. Zo'n 140 deelnemers uit allerlei segmenten in en rondom de zorg pakken tijdens de hackathon 21 uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid op. Bij het bepalen van de probleemherkenning is het volgens de organisatoren belangrijk om de ervaring van patiënten als uitgangspunt te nemen. Hierbij zijn zij geholpen door ervaringsdeskundigen van adviesorganisatie Ikone.

Volgens Anne-Miek Vroom, directeur-bestuurder van Ikone, sloten de vragen die de patiënt-experts van de organisatie op de eerste dag van de hackathon kregen, goed aan bij het onderwerp. "Bijvoorbeeld: herkennen jullie je in dit probleem? Of: hoe kijk jullie aan tegen de rollen in de zorg? Zien jullie de medisch specialist vooral als expert of meer als coach? Soms konden we aangeven dat patiënten lang niet altijd zitten te wachten op nóg een app, of dat aangesloten kan worden bij een al bestaande oplossing."

Positieve energie na corona-moeheid

Vijf patiënt-experts helpen tot en met het weekend de teams om in hun oplossingen aan te sluiten bij de behoeften van patiënten en gebruikers. Daarnaast is er nog een besloten Facebook-groep met ervaringsdeskundigen waar we vragen uitgezet kunnen worden.

"Ik vind het belangrijk om met elkaar positieve energie los te maken om de zorg een stralende toekomst te geven", stelt Vroom, gevraagd naar het belang van de hackathon. "Juist nu iedereen moe is van corona en alle problemen en beperkingen die dit met zich mee brengt. Dit soort bijeenkomsten maken dat we weer gaan bruisen."

Vroom hoopt dat de ideeën en oplossingen die maandag gepresenteerd worden een aanzet zijn tot een nieuwe mindset. "Een mindset waarin we veel meer inzetten op veerkracht en het versterken van het gezonde, in plaats van sec op medische behandeling."

Hackathon eerste stap in proces

De eerste dag werd geopend door innovator Lucien Engelen (Deloitte), die de omslag van zorg naar gezondheid ook als een van de centrale thema’s beschouwd. Net als Anne-Miek Vroom benadrukt hij dat deze hackathon geen one off is, maar een belangrijke stap in een proces om de zorg van morgen vorm te geven.

Carola Verschoor (Transformational Studio's) ziet de hackathon als een reis, zo vertelde zij in haar mini-college design thinking. "Het is daarom belangrijk om niet alleen te focussen op de bestemming, maar vooral ook van de reis te genieten."

Volgens de organisatie was de belangstelling voor de eerste dag zo groot dat de Zoom-meeting op een gegeven moment vol zat. Andere belangstellenden konden uitwijken naar de live stream via ICT&Health. Ook de komende dagen is hier op een aantal momenten gedurende de hackathon een live stream te volgen.

Over reSTART HEALTHcare

Van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni 2020 organiseren Deloitte, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid en Sport, Alles is Gezondheid, Agis Inno-vatiefonds en Dutch Hacking Health de online hackathon reSTART HEALTHcare. ICT&health ondersteunt het samenwerkingsverband als mediapartner en bericht over het verloop van de hackathon.

Het doel van het evenement is om (digitale) vernieuwing te versnellen en gezondheid en zorg van morgen structureel vorm te geven. Juist in tijden van corona liggen er kansen in het herstarten van de zorg en kunnen we gezondheid centraal plaatsen in het sociaaleconomische ecosysteem.