Search
Close this search box.
Search

Reumazorg ZWN biedt patiënten informatie via MedMij-PGO

Reumazorg ZWN laat weten als eerste zelfstandige kliniek in Nederland de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) via MedMij. RZWN ziet het gebruik van een PGO als een grote stap voorwaarts op het gebied van regie voor de patiënt en gezamenlijke besluitvorming. Dit past bij de integrale aanpak van de onderneming, die vanuit elf specialistische reumacentra zorg en ondersteuning aan meer dan 11.000 patiënten biedt.

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg, aldus de definitie van Nictiz. De gegevensset is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zibs). Zorgverleners kunnen de gegevens eenduidig vastleggen, onderling delen en hergebruiken. MedMij is het afsprakenstelsel voor veilig, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen een PGO en medische informatiesystemen.

Inzicht via PGO

Een PGO moet patiënten op termijn de mogelijkheid geven gezondheidsgegevens in te zien van verschillende zorgverleners en zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Het biedt in theorie een compleet dossier waarin een patiënt relevante informatie kan bundelen van, en delen met al zijn zorgverleners. In de praktijk zijn er momenteel vooral nog gecontroleerde livegangen. Dit zijn praktijktesten om te testen of informatie-uitwisseling van bijvoorbeeld medicatie- of diagnostische gegevens werkt.

Het in gebruik nemen van een PGO is voor chronische reumapatiënten een aanwinst, stelt Reumazorg ZWN. De kliniek telt 12 locaties, verspreid over Nederland. Patiënten hebben overzicht in ziekteverloop, medicatie en alle onderzoeken en behandelingen van verschillende zorgverleners. Tegelijkertijd houdt de patiënt beheer en controle door zelf informatie uit te wisselen met de zorgverlener.

Meer regie over gezondheid

Meer inzicht in de gezondheidsgegevens zorgt ervoor dat reumapatiënten zich ondersteund voelen en meer regie krijgen over hun gezondheid, meent RZWN-bestuursvoorzitter drs. Josien Veris: “De informatie uit de PGO helpt patiënten bij de voorbereiding op het spreekuur, waardoor zij beter in gezamenlijkheid met onze artsen tot de best passende behandeling kunnen komen.” Omdat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding voor de patiënt.

Reumazorg ZWN biedt het PGO van Patients Know Best (CarePoint) aan haar patiënten aan. Hiervoor maakt de kliniek gebruik van de diensten van EPD-leverancier MI Consultancy. Met ondersteuning van InoCare is het PGO geïntroduceerd. Patients Know Best wordt al langer gebruikt in het VK. Er zijn inmiddels 34 door MedMij-gecertificeerde PGO’s. Verder zijn er 15 leveranciers van zorginformatiesystemen met een MedMij-label. beide partijen zijn nodig voor uitwisseling volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?