Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Reumazorg ZWN biedt patiënten informatie via MedMij-PGO

Reumazorg ZWN laat weten als eerste zelfstandige kliniek in Nederland de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) via MedMij. RZWN ziet het gebruik van een PGO als een grote stap voorwaarts op het gebied van regie voor de patiënt en gezamenlijke besluitvorming. Dit past bij de integrale aanpak van de onderneming, die vanuit elf specialistische reumacentra zorg en ondersteuning aan meer dan 11.000 patiënten biedt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg, aldus de definitie van Nictiz. De gegevensset is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zibs). Zorgverleners kunnen de gegevens eenduidig vastleggen, onderling delen en hergebruiken. MedMij is het afsprakenstelsel voor veilig, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen een PGO en medische informatiesystemen.

Inzicht via PGO

Een PGO moet patiënten op termijn de mogelijkheid geven gezondheidsgegevens in te zien van verschillende zorgverleners en zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Het biedt in theorie een compleet dossier waarin een patiënt relevante informatie kan bundelen van, en delen met al zijn zorgverleners. In de praktijk zijn er momenteel vooral nog gecontroleerde livegangen. Dit zijn praktijktesten om te testen of informatie-uitwisseling van bijvoorbeeld medicatie- of diagnostische gegevens werkt.

Het in gebruik nemen van een PGO is voor chronische reumapatiënten een aanwinst, stelt Reumazorg ZWN. De kliniek telt 12 locaties, verspreid over Nederland. Patiënten hebben overzicht in ziekteverloop, medicatie en alle onderzoeken en behandelingen van verschillende zorgverleners. Tegelijkertijd houdt de patiënt beheer en controle door zelf informatie uit te wisselen met de zorgverlener.

Meer regie over gezondheid

Meer inzicht in de gezondheidsgegevens zorgt ervoor dat reumapatiënten zich ondersteund voelen en meer regie krijgen over hun gezondheid, meent RZWN-bestuursvoorzitter drs. Josien Veris: “De informatie uit de PGO helpt patiënten bij de voorbereiding op het spreekuur, waardoor zij beter in gezamenlijkheid met onze artsen tot de best passende behandeling kunnen komen.” Omdat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding voor de patiënt.

Reumazorg ZWN biedt het PGO van Patients Know Best (CarePoint) aan haar patiënten aan. Hiervoor maakt de kliniek gebruik van de diensten van EPD-leverancier MI Consultancy. Met ondersteuning van InoCare is het PGO geïntroduceerd. Patients Know Best wordt al langer gebruikt in het VK. Er zijn inmiddels 34 door MedMij-gecertificeerde PGO’s. Verder zijn er 15 leveranciers van zorginformatiesystemen met een MedMij-label. beide partijen zijn nodig voor uitwisseling volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen