Revalidatie-instellingen halen eerste medicatie-doelen VIPP-2

7 februari 2019
Nieuws

Revalidatie-instellingen Revant (West-Brabant en Zeeland), Revalidatie Friesland, Heliomare (Noord-Holland) en Reade (Amsterdam) hebben VIPP-doel B1 gehaald. Dit betekent dat patiënt en zorgverlener een actueel digitaal overzicht van gebruikte informatie kunnen inzien. Het categorale ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek haalde B1 in december 2018.

Patiënten hoeven bij de betrokken revalidatie-instellingen niet meer zelf naar de apotheek om een overzicht van hun medicijnen op te vragen en mee te nemen naar de revalidatie-instelling. Zorgverleners kunnen deze overzichten nu digitaal opvragen bij de openbare apotheek en lopen dit met de patiënt na ter controle. Voordelen zijn minder (dubbele) administratie - er hoeft geen informatie overgetypt te worden en minder kans op fouten.

34 deelnemers ViPP-2

Er doen 66 ziekenhuizen mee aan het VIPP-(1) programma. Gespecialiseerde ziekenhuizen zoals klinische revalidatie-instellingen vallen onder de VIPP 2-regeling die via ziekenhuiskoepel NVZ werkt aan digitale uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners en patiënten.

Behalve revalidatie-instellingen doen ook dialysecentra, zelfstandige klinieken, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra en categorale ziekenhuizen zoals het Antoni van Leeuwenhoek en de Sint Maartenskliniek mee aan het versnellingsprogramma. In totaal gaat het om 34 instellingen. 27 procent van hen voldoet al aan doelen uit B1, 17 procent ook aan doelen uit B2 (onder meer medicatievoorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept).

Het VIPP-programma bestaat voor alle deelnemers uit twee delen. Elk deel bevat meerdere modules ofwel doelstellingen. Het gaat om: gegevensuitwisseling met de patiënt (patiënt en informatie, A1 t/m A3) en gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie (patiënt en medicatie, B1 en B2). Vorig jaar oktober werd al bekend dat de eerste negen categorale instellingen doelstelling A1 hadden gehaald, zodat patiënten hier een digitaal afschrift van hun medische informatie kunnen krijgen.

Grotere patiëntveiligheid

Door het halen van de B1-doelstelling werken de revalidatie-instellingen volgens het VIPP-programma aan een grotere patiëntveiligheid. Een belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken is dat patiënten toestemming geven aan de apotheek om medicatiegegevens te delen met zorgverleners. Pas dan kan de informatie digitaal uitgewisseld worden tussen de apotheek en de zorgverlener via een regionaal uitwisselingssysteem zoals het LSP (Landelijk Schakelpunt) en kan de zorgverlener dit met de patiënt controleren tijdens een bezoek.

Zo wordt het actueel medicatieoverzicht toegevoegd aan het medisch dossier van de patiënt. Dit is een opmaat naar de volgende VIPP-doelstelling op het gebied van medicatie: B2. Daarvoor is de eis dat het actuele overzicht van medicatie digitaal wordt aangeboden aan de patiënt. In de regio Amsterdam heeft inmiddels ruim 80 procent van de mensen zijn apotheek toestemming gegeven medicatiegegevens te delen met zorgverleners, laat Reade weten.