Revant: positieve resultaten met pilot ALS-app

22 december 2020
rolstoel-tablet-vrouw
Apps
Nieuws

Revant medisch specialistische revalidatie laat weten dat het goede resultaten heeft behaald met de pilot ALS Thuismeten & Coachen. Een deel van de zorg voor ALS-patiënten kan middels een app op afstand aangeboden aan patiënten met ALS om het ziekteproces beter te volgen en daarmee de zorg beter af te stemmen op de zorgbehoefte van de patiënt. De pilot met de app wordt begeleid vanuit UMC Utrecht.

Patiënten van Revant zijn positief over de bruikbaarheid van de app. Ze vinden de ALS-app een geschikte manier van zorg op afstand en vinden het fijn dat een zorgverlener met ze mee kan kijken. De app is geschikt voor dagelijks gebruik en de meeste patiënten lukt het om er een gewoonte van te maken om de app te gebruiken.

ALS-app gebruiksvriendelijk

Ook zorgverleners zijn over het algemeen tevreden over het zorgconcept en het platform van ALS Thuismeten & Coachen. Zij waarderen de app gemiddeld met een 7,3 en vinden deze bovengemiddeld gebruiksvriendelijk. De meesten geven aan dat de ALS-app goed te combineren is met andere vormen van zorg.

Op 19 mei 2020 is Revant op de locatie in Breda gestart met het gebruik van de ALS-app. Tijdens de pilotperiode van 3 maanden hebben tien patiënten ervaring opgedaan met het gebruik van de app. Vanwege de positieve ervaringen van patiënten en zorgmedewerkers gaat Revant bekijken hoe ze de app verder gaat inzetten.

Revant medisch specialistische revalidatie is het eerste revalidatiecentrum dat de pilot heeft doorlopen. De pilot is onderdeel van het landelijke implementatieproject van ALS Thuismeten & Coachen. De pilot werd begeleid vanuit het UMC Utrecht waar de app ook ontwikkeld is in samenwerking met onder andere ALS Centrum Nederland.

Pilot bij UMC Utrecht

Het UMC Utrecht laat sinds het voorjaar van 2019 de 80 patiënten die bij het ziekenhuis onder behandeling zijn voor ALS, gebruik maken van de ALS-app die speciaal voor hen is gemaakt. Dat vertelde projectleider Anita Beelen in editie 1 van ICT&health, 2020. In heel Nederland hebben 1.500 mensen ALS of het daaraan verwante PSMA of PLS. Van deze groep krijgt meer dan 90 procent hun diagnose in het ALS Centrum in UMC Utrecht.

Dankzij de app en een begeleidende website is het mogelijk om meer regie over de eigen zorg te houden. Met een dagelijks contactmoment, een wekelijkse gewichtscontrole en een virtueel spreekuur ervaart de patiënt een betere zorg op maat. Na de goede ervaringen in het ALS Centrum (UMC Utrecht) volgde vanaf februari 2020 invoering in tien andere centra.

Invloed patiënten

Van de patiënten die in het UMC Utrecht onder behandeling zijn, gebruikte begin dit jaar 90 procent de app. De gebruikers zijn zeer positief, blijkt uit onderzoek. Ook heeft een patiënt zitting in de stuurgroep die de voortgang van deze innovatieve zorg met de ALS-app bewaakt.

Tot voorjaar 2018 werkte het ALS Centrum met een applicatie en portaal die zorg op afstand voor ALS-patiënten mogelijk maakten. De leverancier stopte er echter mee. Daarop kwam Philips VitalHealth in beeld, die de vraag naar een nieuwe app kon invullen met een van zijn producten. De app is ook bruikbaar op een tablet, want veel mensen met ALS kunnen hun handen steeds minder gebruiken naarmate de spierziekte vordert.