Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ herzien

di 1 november 2016 - 13:50
Nieuws

De apothekersorganisaties KNMP en NVZA (ziekenhuisapothekers) hebben de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ herzien. Beide brancheorganisaties hebben hun leden uitgenodigd om commentaar te geven op de herziening. Commentaar kan tot 25 november gegeven worden.

De herziene richtlijn legt de nadruk op de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners en zorgaanbieders en erkent de rol van de patiënt in het overdrachtsproces. Patiëntveiligheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten, aldus de apothekersorganisatie KNMP.

Geen landelijk werkend systeem

De uit 2008 stammende richtlijn moest aangepast worden omdat destijds werd uitgegaan van een landelijk werkend systeem voor de overdracht van medicatiegegevens. Acht jaar later is een dergelijk (digitaal) systeem echter nog steeds niet gerealiseerd, waardoor het voor zorgverleners niet mogelijk is om te werken volgens de aanbevelingen van de richtlijn. Dit heeft volgens KNMP en NVZA gevolgen voor de kwaliteit van de medicatieoverdracht en brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee voor de patiënt.

De 23 partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de richtlijn in 2008 en de nadere toelichting in 2014 zijn dan ook van mening dat de richtlijn herzien moet worden. Doel is om tot een richtlijn en daarmee een manier van werken te komen, die voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Op 13 juni heeft een invitational conference plaatsgevonden voor de betrokken partijen. De commentaren van de partijen zijn meegenomen bij de herziening.

Aangescherpte verdeling

In hoofdlijnen legt de nieuwe versie van de conceptrichtlijn een groter accent op de (criteria) van risicoafweging en is er een aangescherpte verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken zorgverlener, zorgaanbieder en patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger rondom overdracht van medicatiegegevens beschreven.

Daarnaast is er meer aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheid van de zorgverlener indien de patiënt niet of verminderd wilsbekwaam is. Er wordt niet alleen een actueel medicatieoverzicht overgedragen, maar er is sprake van een ‘Basisset Medicatieoverdracht’ waarbij afhankelijk van de risicoafweging minimale en/of aanvullende medicatiegegevens worden overgedragen. Het uitvoeren van een implementatieplan en eventuele praktijktoets zal worden afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.