Rijndam Revalidatie introduceert ‘ICT-dokter’ in de revalidatiesector

3 januari 2019
Rijndam-revalidatie
eHealth
Nieuws

Rijndam Revalidatie, als eerste revalidatiecentrum, een Chief Medical Information Officer (CMIO) aangesteld. Revalidatiearts Marieke Paping is voor deze pioniersfunctie benoemd. Als medisch specialist vervult ze een brugfunctie tussen ICT en de patiëntenzorg. Reden voor het aanstellen van een CMO is de voortschrijdende digitalisering.

“Informatievoorziening en technologie maken een steeds groter onderdeel uit van de bedrijfsvoering binnen Rijndam. Met mijn medische achtergrond kan ik het onmisbare perspectief toevoegen aan de technologie, namelijk die van de gebruikers en de praktijk”, vertelt Marieke Paping. De CMIO is een nieuwe functie in de revalidatie. “Ik heb er zin in om deze functie als ‘ICT-dokter’ vorm te geven.” Paping is op dit moment al nauw betrokken bij verschillende ICT- en e-health projecten in het revalidatiecentrum. Zij draagt bij aan projecten waar een relatie bestaat tussen ICT en de patiëntenzorg, zoals onderhoud en verbetering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het patiëntenportaal aan de hand van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP). De CMIO is officieel aangesteld voor een periode van voorlopig twee jaar voor 8 uur per week. De CMIO legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en informeert de Medische Staf binnen Rijndam. Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats.

E-health Innovatie Safari

Rijndam stelt continu de mogelijkheden te bekijken om innovatieve ontwikkelingen in te zetten voor verbetering van in haar behandelingen. De inzet van videobellen is hiervan een voorbeeld. In mei vorig jaar zette Rijndam videobellen in om kinderen thuis bij hun revalidatie te begeleiden. Van 21 t/m 26 januari 2019 is het de landelijke e-healthweek. Rotterdam e-health Agenda organiseert op 23 januari de Rotterdamdag, met als thema: Rotterdam is klaar voor e-health. Rijndam opent haar deuren tijdens deze dag. Woensdag 23 januari kan tussen 10.15 en 12.30 uur bij Rijndam de e-health Innovatie Safari worden bezocht.