Rijndam versnelt uitrol therapie via beeldbellen

31 maart 2020
Rijndam-Beeldbellen
eHealth
Nieuws

Met uitzondering van de kliniek waar opgenomen patiënten verblijven zijn alle locaties van het Rijndam vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten. Toch gaat voor veel patiënten die normaal een polikliniek bezoeken voor consult of therapie de zorg waar mogelijk door. Daarvoor wordt, aangedreven door de beperkende maatregelen rondom de coronacrisis, steeds meer gebruik gemaakt van beeldbellen.

Rijndam bood het alternatief van consult en therapie via beeldbellen al enige tijd aan een kleine groep patiënten aan. De afgelopen periode hebben behandelaren en ICT-personeel hard gewerkt om deze optie nu voor een grote groep van de poliklinische patiënten beschikbaar te maken.

Therapie via beeldbellen

Veel therapeuten werken vanuit thuis. Via beeldbellen kunnen zoveel mogelijk consulten en therapieën van patiënten nu gewoon doorgaan. Zowel de behandelaren als patiënten reageren positief en zijn enthousiast over deze innovatieve oplossing. Patiënten maken gebruik van een gratis app die op een smartphone of tablet geïnstalleerd wordt. De verbinding tussen behandelaar en patiënt is goed beveiligd.

Er is bij deze e-health oplossing ook gedacht aan patiënten die tijdens de therapie of een consult door een familielid of mantelzorger begeleid worden. De app biedt namelijk de mogelijkheid dat een of meerdere begeleiders aansluiten bij het beeldbelgesprek.

Behandelingen voortzetten

Voor veel patiënten van het Rijndam is het omwille van de voortgang van de genezing van groot belang dat de behandelingen ook in deze tijd doorgang kunnen vinden en dat de behandelaar en patiënt elkaar ook kunnen zien. Bij mensen met afasie, een taalstoornis als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld, is dat meer dan zomaar een toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor kinderen met een spierziekte die therapie nodig hebben om hun ademhaling en conditie te onderhouden en verbeteren. Via beeldbellen kan de ademhalingstherapeut die behandeling voortzetten.

Ook zorgrobot Zora vervult een rol bij deze nieuwe vorm van behandelen. Een van de fysiotherapeuten zet de robot in bij de behandelingen vanuit huis. Elke ochtend start Zora voor de camera met een beweegoefening, dansje, liedje of spelletje, zodat kinderen thuis kunnen meedoen.

De beeldbel optie heeft echter nog een belangrijke toegevoegde waarde. “Juist in deze tijd hebben mensen behoefte om contact te leggen met hun behandelaar en is het essentieel dat revalidatiebehandelingen doorgaan. , aldus een maatschappelijk werker van het Rijndam.

Snelle overgang naar beeldbellen in ggz

Ook in de geestelijke gezondheidszorg is de impact van het coronavirus en de genomen maatregelen groot. Waar de dagelijkse praktijk vaak bestaat uit face-to-face therapie, zoeken aanbieders nu alternatieven om de zorg op afstand voort te zetten. Zo ook het Helen Dowling Instituut (HDI), ggz-instelling voor mensen met kanker en hun naasten.

Tientallen therapeuten van het instituut behandelen sinds 12 maart cliënten op afstand via beeldbellen of een telefonisch consult. In ICT&health 2, dat rond 20 april verschijnt, beschrijft het HDI met welke snelheid zij digitale consulten ingevoerd hebben en welke uitdagingen zij daarbij tegenkwamen.

Het HDI beschikte gelukkig al over een beveiligd online platform, Karify. Via dit platform biedt het HDI zelf ontwikkelde online therapieën aan: de begeleide behandeling Minder Moe bij Kanker en de zelfhulptraining Minder Angst na Kanker.

“Uiteraard was deze omslag niet voor iedereen even makkelijk," vertelt Anette Pet. Zij is klinisch psycholoog en directeur zorg bij het HDI. "De techniek werkte niet altijd mee en online werken vraagt ook van onze medewerkers enig aanpassingsvermogen. Maar ook collega’s die eerst wat huiverig waren, ervaren nu noodgedwongen dat er online veel meer mogelijk is dan ze dachten. Ook op afstand kan contact persoonlijk zijn.”