Rijnstate, Philips verplaatsen zorg naar thuis met virtueel ziekenhuis

16 mei 2018
philips-connected-pleister
Innovatie
Nieuws

Het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis en Philips gaan de komende tien jaar samen een kliniek van de toekomst opzetten. Doel van deze kliniek is om voor zo veel mogelijk patiënten zorg thuis te verlenen. Hierbij ondersteunt een virtueel zorgcentrum van waaruit zorgverleners de gezondheid van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis kunnen bewaken. Rijnstate en Philips bouwen met de nieuwe overeenkomst hun bestaande samenwerking op het gebied van beeldvormende apparatuur uit.

Recent heeft de overheid met koepel- en brancheorganisaties een vierjarig akkoord gesloten om de kosten voor zorg in de hand te houden. Terwijl de zorgvraag naar verwachting in de periode 2019-2022 met 10 procent stijgt, wordt in het akkoord de groei van de uitgaven beperkt tot 1,7 procent. Rijnstate wil met de verplaatsing van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis - een virtueel ziekenhuis - ook bijdragen aan het beheersbaar houden van de stijgende zorgkosten.

Zorg op afstand via virtueel ziekenhuis

Als zorg niet per se in het ziekenhuis hoeft te worden verleend, wil Rijnstate dit steeds meer op afstand doen met behulp van een virtueel ziekenhuis. Rijnstate gaat hierbij de huidige systemen gebruiken die patiënten monitoren. Zo wordt op de verpleegafdelingen onder andere de Philips Biosensor ingezet, een sensor in de vorm van een pleister die patiënten op de borst dragen en die op afstand vitale functies meet - zoals de ademhaling, temperatuur, polsslag en bloeddruk. Met behulp van verschillende technologieën gaat Rijnstate werken aan een naadloze overgang tussen het ziekenhuis en het verpleeghuis of thuis. Verder wil het Arnhemse ziekenhuis met Philips een virtueel zorgcentrum opzetten om patiënten binnen en buiten het ziekenhuis te monitoren, bijvoorbeeld via wearables zoals de pleistersensor die gegevens draadloos doorgeven. Verder gaat Rijnstate met Philips bekijken hoe de verzamelde data door slimme algoritmen kan worden geanalyseerd, zodat zorgverleners en patiënten de informatie krijgen die ze nodig hebben, zoals veranderingen in de vitale functies. Philips noemt dit Adaptive Intelligence.

Andere inrichting zorg nodig

Een andere inrichting van de zorg is ook een voorwaarde om de nieuwe technologie optimaal in te zetten, vertelt Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “Het werkt niet om alleen een technologische oplossing in te zetten. Het is van essentieel belang dat zodra een signaal afgaat een zorgverlener snel bij de patiënt thuis kan zijn. Patiëntveiligheid staat dus altijd voorop.” Philips biedt hierbij de technologische ondersteuning. Om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en tegelijkertijd kosten te beheersen, zijn zorgaanbieders hun zorg anders aan het inrichten, ziet ook Henk Valk, CEO Philips Benelux. “Met Rijnstate willen we de zorg thuis kunnen aanbieden, waar dat mogelijk is om zo de beste zorg te leveren aan patiënten en hun familie. Daarnaast werken we samen om de kwaliteit van zorg te verhogen en kosten te verlagen.”

Kortere ziekenhuisopname

De kliniek van de toekomst kan ervoor zorgen dat de tijd die patiënten in het ziekenhuis moeten blijven, korter wordt. Als de gezondheidstoestand van de patiënt erom vraagt, kan vrijwel ieder bed thuis in het verzorgingsgebied van Rijnstate een gemonitord bed worden. Hierdoor zou Rijnstate kunnen groeien van 650 bedden in het ziekenhuis tot potentieel 450.000 bedden in de regio. Als er minder bedden in het ziekenhuis nodig zijn, is er meer ruimte voor grotere en technisch vooruitstrevende eenpersoonskamers.

Pilots bepalen gang van zaken

Rijnstate gaat de komende tijd een aantal wetenschappelijk te evalueren pilots opzetten om te bepalen welke patiënten thuis gemonitord kunnen worden. Dat kunnen bijvoorbeeld patiënten met een chronische aandoening zijn, zoals COPD of hartfalen. Thuismonitoring na de ziekenhuisopname kan vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken zodat voorkomen wordt dat gezondheidstoestand van chronische patiënten verslechtert. Ook patiënten die een maagverkleining of darmoperatie hebben gehad, kunnen in aanmerking komen voor dit type zorg. Deze patiënten blijven nu nog een paar dagen in het ziekenhuis om te kijken of het goed gaat na de operatie. Met een goed monitoringsysteem kan het ziekenhuis deze bewaking in de toekomst misschien op afstand doen, zodat de patiënt eerder naar huis kan. Om dit veilig en patiëntvriendelijk te doen, gaat Rijnstate de nieuwe zorgmogelijkheden goed afstemmen met alle andere partijen in het zorgnetwerk van een patiënt. Voorbeelden hier zijn de huisarts, het verpleeghuis of mantelzorgers. Meer weten over zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.