Rijnstate vervangt dertig jaar oud oproepsysteem om mobieler te werken

10 november 2017
Ascom-patient_edited
Patiënt
Nieuws

Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem, laat een op IP-technologie gebaseerd nieuw verpleegroepsysteem leveren, installeren en onderhouden. De totale waarde die deze oplossing vertegenwoordigt bedraagt circa één miljoen euro.

Rijnstate vervangt zijn dertig jaar oude verpleegoproepsysteem met de TeleCare IP-oplossing van Ascom mede omdat dit systeem het ziekenhuis de mogelijkheid biedt om mobieler te werken. Ascom startte in september dit jaar met de implementatie van het nieuwe systeem, die naar verwachting in de zomer van 2018 wordt afgerond.

De nieuwste generatie IP verpleeggroep van Ascom, teleCARE IP, is specifiek ontwikkeld om zorgverleners de veiligheid van patiënten op een discrete manier te laten bewaken, terwijl de patiënten hun bewegingsvrijheid behouden. Binnen en op het terrein van een ziekenhuis helpt dit schaalbare, flexibele systeem optimale zorg te verlenen en te waarborgen dat patiënten hun waardigheid en vrijheid kunnen behouden, aldus Ascom.

Optimale communicatie

De partijen hebben een vijfjarig contract getekend. Het omvat de levering van hard- en software, implementatie en aanvullende dienstverlening en/of support. De samenwerking onderstreept volgens Ascom het vertrouwen van Rijnstate in de technologie van de IT-aanbieder en maakt een optimale communicatie tussen zorg en patiënt mogelijk volgens de huidige beschikbare IT technologieën.

‘Via het verpleegoproepsysteem kan een patiënt een verpleegkundige oproepen als de hulp nodig is. Wij leveren displays, handsets voor patiënten en lampsignalering in de gang,” vertelt Hein Wiering, business development manager bij Ascom. “De kleur van de lamp geeft de status en gebeurtenissen van de patiënt weer. Het systeem helpt verpleegkundigen om beter te prioriteren en beslissingen te nemen.”

Voor vervanging van de traditionele piepers heeft Rijnstate nu een aanbesteding lopen. Wiering benadrukt dat het nieuwe verpleegoproepsysteem de ruimte biedt om moderne communicatie apparatuur aan te sluiten. “Dat kan een reguliere smartphone zijn, maar ook Ascom’s Myco-smartphones.”

Patiënt centraal in zorgverbetering

Het topklinische Rijnstate ziekenhuis heeft als ambitie de zorg continu te verbeteren, waarbij de patiënt centraal staat. “De veranderende eisen die ziekenhuizen en andere zorginstellingen stellen, hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan patiënten,” aldus Olaf Hendriks, Managing Director bij Ascom Benelux. “We zien de patiënt steeds meer centraal staan en een eigen rol spelen in de weg naar het herstel. Vrijheid en bewegingsruimte tijdens het genezings- en zorgproces zijn elementair. Onze oplossingen, zoals teleCARE IP, spelen in op deze trend en behoeften. In die hoedanigheid is de oplossing waarvoor Rijnstate heeft gekozen een voorbeeld van de nieuwe ziekenhuiszorg.”