Robot voor het eerst ingezet bij delicate oogoperatie

12 september 2016
Nieuws
De patiënt in kwestie, een 70-jarige kapelaan uit Oxford, heeft het over een sprookje nu hij weer kan zien. Chirurgen die betrokken waren bij de oepratie, stellen te hopen dat de procedure de weg vrij zal maken voor meer complexe oogoperaties dan dat nu met de hand mogelijk is, aldus de BBC.

De patiënt had het zicht in het centrum van zijn oog volledig verloren. De procedure werd uitgevoerd door een team onder leiding van professor Robert MacLaren van de Universiteit van Oxford. Hij stelt dat het opereren aan de achterzijde van een oog veel precisie vergt. De uitdaging was tot nu toe om een robot systeem te krijgen dat via een miniem gaatje in het oog kon opereren zonder schade te veroorzaken als het beweegt.

De Preceyes chirurgische robot die bij de procedure gebruikt werd, is ontwikkeld door een Nederlandse onderneming Precyes, een spin-out van de Technische Universiteit Eindhoven. Het gaat nog om een prototype, maar op termijn verwacht de onderneming dat de robot zelfs buiten operatiekamers gebruikt kan worden.

De chirurg gebruikt bij de Preceyes een joystick en een aanraakscherm om een dunne naald het oog in te geleiden. Dit proces wordt gevolgd via een microscoop. De robot wordt gebruikt als mechanische hand. Met behulp van zeven motoren worden trillingen van de hand van de chirurg weggefilterd. Grote bewegingen van de joystick resulteren in minieme bewegingen van de robot. Laat de chrurg de joystick los, dan houdt de robot meteen op.

Normaal bij een oogoperatie waarbij de retina met de hand wordt aangeraakt, ontstaan er altijd bloedingen. De robot was echter in staat om het membraan op te lichten zonder enige schade. Met behulp van de procedure kan de geopereerde kapelaan weer alles zien. Tijdelijke bijziendheid zal de komende maanden verdwijnen.

De komende tijd zullen twaalf patiënten operaties ondergaan met behulp van de robot. Deze proof-of-principle wordt deels betaald door het NIHR Oxford Biomedical Research Centre. Verder worden er fondsen verstrekt door het Nederlandse Zizoz, een liefdadigheidsinstelling die zich bezig houdt  met choroideremia. Dit is een genetische vorm van blindheid die mogelijk aangepakt kan worden met robot systemen zoals van Preceyes.

Professor McLaren hoopt dat er met behulp van de proeven gewerkt kan worden aan het verbeteren van bestaande oogoperaties en aan vervolgstappen: oogoperaties die door mensen alleen niet uitgevoerd kunnen worden. Zo werkt de Universiteit van Oxford aan een behandelmethode waarbij stamcellen in het oog geïnjecteerd worden. Een robot zou dit in minder dan tien minuten kunnen, iets dat voor een chirurg onmogelijk is.


###Preceyes###