Robotchirurgie zorgt voor 52% minder heropnames

31 mei 2022
robotchirurgie-scaled
Tweedelijn
Nieuws

Onderzoek aan de University of Sheffield en University College London laat zien dat operaties met robots zorgen voor 52 procent minder heropnames. Verrassende bijvangst was dat opereren met robots het risico op bloedstolsels aanzienlijk verlaagde. Tevens konden patiënten die met de robot waren geopereerd eerder naar huis. Er waren minder complicaties na de operatie en patiënten waren ook sneller mobieler.

Robotchirurgie wordt steeds breder ingezet. Het is in ziekenhuizen wel bekend dat robotoperaties meestal met minder bloedverlies gepaard gaan en patiënten gemiddeld sneller herstellen. De bevindingen van het onderzoek van de Universiteit van Sheffield bevestigen dit beeld én tonen aan dat het aantal heropnames met deze technologie aanzienlijk daalt.

Daarmee lijkt robotchirurgie steeds meer dé chirurgie van de toekomst te zijn. De bevindingen werden gedaan bij operaties van niet-gemetastaseerde blaaskanker 338 patiënten waarvan de helft met een robot en de andere helft zonder robot werd geopereerd. De studie is gepubliceerd in JAMA en uitgevoerd door de University of Sheffield en University College London.

Opvallende daling heropnames

Het onderzoek van de University of Sheffield en University College toont nu bij blaaskankeroperaties óók ondbubbelzinnig aan dat met robotchirurgie het aantal heropnames aanzienlijk teruggebracht kan worden. Concreet waren er na een operatie met robotassistentie binnen negentig dagen na de operatie 21% heropnames, terwijl dit bij operaties zonder robot uitkwam op 32%. In totaal betekent dit dus een vermindering van het aantal heropnames van 51%. Tel hierbij op dat de ‘robotpatiëntengroep’ gemiddeld acht dagen na de operatie in het ziekenhuis bleef terwijl de andere groep gemiddeld tien dagen moest verblijven en het is meteen duidelijk dat de druk op ziekenhuisbedden dankzij de inzet van robots aanzienlijk afneemt.

De onderzoekers stellen dat de bevindingen het tot nu toe het sterkste bewijs leveren van de voordelen van robotchirurgie voor patiënten. Ze dringen er daarom bij het NICE op aan om deze vorm beschikbaar te maken als een klinische optie in het VK voor alle grote buikoperatie. Tot nu toe blijft NICE open chirurgie aanbevelen als gouden standaard voor zeer complexe operaties en de onderzoekers hopen dat dit verandert.  

Robotchirurgie versus open chirurgie

Co-hoofdonderzoeker, professor John Kelly, hoogleraar oncologie aan de UCL's Division of Surgery & Interventional Science en consultant-chirurg aan de University College London Hospitals Trust: "Ondanks dat robot-geassisteerde chirurgie op grotere schaal beschikbaar komt, is er nog geen significante klinische evaluatie wat betreft het herstel van de patiënt."

"In deze studie wilden we vaststellen of robotchirurgie, in vergelijking met open chirurgie, de tijd in het ziekenhuis verkortte, heropnames verminderde en leidde tot een betere conditie en kwaliteit van leven. Dit werd op alle punten aangetoond. Een onverwachte bevinding was de opvallende vermindering van bloedstolsels bij patiënten die robotchirurgie ondergingen. Dit duidt op een veilige operatie waarbij patiënten profiteren van aanzienlijk minder complicaties, vroege mobilisatie en een snellere terugkeer naar het normale leven.”

Robotchirurgie & facts

In 2003 was Jelle Ruurda de eerste persoon ter wereld die promoveerde op robotchirurgie. Sinds het najaar van 2019 is hij de eerste hoogleraar van het UMC Utrecht op de nieuwe leerstoel ‘minimaal invasieve robot geassisteerde chirurgie’. Hoogleraar robotchirurgie Ruurda verwacht dat het aantal operatierobots snel en fors zal groeien. En dat is ook gebeurd, want de voordelen zijn groot. Rijnstate laat bijvoorbeeld weten: “We gebruiken de Da Vinci operatierobot vooral bij complexe urologische, chirurgische en gynaecologische operaties. Het doel hiervan is dat mensen sneller herstellen door minder bloedverlies, minder pijn en doordat er minder littekenweefsel ontstaat. Ook kunnen we met de operatierobot meer operaties via een kijkoperatie doen.”

Inmiddels worden in Nederland robots ingezet op steeds meer plekken en bij steeds meer soorten operaties. Relatief nieuw is bijvoorbeeld dat in Europa momenteel bij zes ziekenhuizen voor een dotterbehandeling een nieuwe, op afstand bestuurbare, R-One hartkatheterisatie robot wordt ingezet. Eén van die ziekenhuizen is het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.