ROC Midden Nederland zet augmented reality in bij opleidingspilot zorg

8 december 2017
ROC_Midden_Nederland-AR
ICT
Nieuws

Augmented reality (AR) dringt door in het op medische zorg gericht onderwijs. Zo was op maandag 27 november de officiële kick-off van het project: Nieuw Leren in de Zorg. Tijdens dit project worden de verpleegtechnische handelingen ‘medicijndelen en toedienen’ aan studenten van het Gezondheidszorg College in Amersfoort en medewerkers van verschillende zorginstellingen onderwezen met behulp van augmented reality.

Het oefenen en toetsen via AR heeft volgens een persbericht van het ROC Midden Nederland behalve een andere beleving en meer praktijkleren bij de student, nog meer voordelen:
  • Het oefenen en toetsen van verpleegtechnische handelingen met AR zorgt er voor dat procedures altijd volgens hetzelfde protocol verlopen. Door dit altijd op dezelfde manier te oefenen, maakt de student zich het protocol beter eigen. Daarbij heeft het een positief effect op de efficiëntie en daarmee de organisatorische impact.
  • Toetsen van verpleegtechnische handelingen op afstand is door de komst van AR mogelijk, het is daardoor niet meer nodig om tijdens de beoordelingen naast de student te zitten.
ROC Midden Nederland krijgt vooralsnog twee AR-brillen in bruikleen waarmee een pilot onder studenten wordt uitgevoerd. Met deze brillen kunnen studenten vaardigheden oefenen en worden zij (op afstand) getoetst bij het uitvoeren van examens. Naast deze groep studenten die onderwijs krijgen met behulp van de brillen, krijgt een andere groep studenten dezelfde lesstof op de gebruikelijke manier. Bij het toetsen van de stof wordt vervolgens onderzocht óf en op welke wijze Augmented Reality invloed heeft op de gemiddelde resultaten ten opzichte van de controlegroep. ‘Nieuw leren in de zorg’ is een samenwerkingsproject van Reinaerde, Vitras, Vilans, St. Pieters en Bloklands. UtrechtZorg en ROC Midden Nederland. De pilot met studenten duurt ongeveer tot half februari, waarna de onderzoeksresultaten door studenten van de Hogeschool Utrecht worden geanalyseerd en verwerkt in een onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport wordt halverwege mei gepubliceerd.

AR in de zorg

Augmented Reality is een techniek die de werkelijke wereld verbindt met de virtuele wereld. Een voorbeeld is het spel Pokémon Go. Met AR kan ook binnen de zorg veel worden gedaan. Zo kan een arts op afstand meekijken naar een klacht zodat een cliënt niet naar het ziekenhuis hoeft. Ambulance Zorg Nederland heeft al een simulatie-oefening gedaan met zorg op afstand. Er werd een ongeval met brandwonden gesimuleerd. De ambulance-verpleegkundigen konden daarbij door middel van AR overleggen met experts van het brandwonden centrum. In januari 2017 was er tijdens de ICT&health Experience een demo met de HoloLens onder leiding van Joris Arts van Gezondheidscentrum Kersenboogerd. Bij deze instelling krijgen ouderen valtraining met de augmented reality bril. Het project zette Arts op met Hans Hoonakker van zorgorganisatie Omring. Gezondheidscentrum Kersenboogerd en de Omring zetten destijds als eerste zorgorganisaties in Nederland de HoloLens in.

AR in medisch onderwijs

AR wordt al mondjesmaat in medisch gericht onderwijs ingezet. Zo kunnen studenten in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vanaf collegejaar 2017 met behulp van een 3D-bril en mixed reality de anatomie en bewegingen van bijvoorbeeld hun eigen enkel tot in detail onderzoeken. Dat werd in september bekend. De HoloLens app is een van de nieuwe onderwijsvormen die het LUMC en het New Media Lab van de Universiteit Leiden inzetten om studenten te motiveren en de studietijd te verkorten. Het LUMC liet afgelopen maart al weten te beschikken over een zelf ontwikkelde app die het mogelijk maakt om studenten met behulp van een AR (augmented Reality) HoloLens-bril ondersteunend lesmateriaal aan te bieden. Veel studenten vinden het moeilijk om complexe gewrichten als de enkel in 3D te doorgronden. Voor hen is de app gebouwd die in combinatie met de brilvormige Microsoft HoloLens virtuele objecten toont in de werkelijke omgeving van de brildrager: mixed reality. Het zorgt ervoor dat een virtueel onderbeen door de lesruimte zweeft.