Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Röpcke-Zweers regelt digitale overdracht ambulance – SEH

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg) stelt dat het als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland de digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en Spoedeisende Hulp (SEH) geregeld heeft. Met een speciale applicatie wordt een paspoort of identiteitskaart gescand en kunnen patiëntgegevens vanuit de ambulance direct naar de SEH verstuurd worden. Uit een proef van meerdere maanden blijken vooral veel voordelen, zoals een efficiëntere overdracht en minder kans op fouten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Deze ontwikkeling was aanleiding voor een werkbezoek van een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn, Welzijn en Sport. VWS wil namelijk uiterlijk in 2021 gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de zorgsector verplicht stellen. Een jaar eerder al moeten Nederlanders digitaal toegang kunnen krijgen tot hun medische gegevens. Gegevensoverdracht van ambulance naar SEH staat op een lijst van onderwerpen die prioriteit krijgen vanuit VWS.

Hoe de overdracht volgens het Röpcke-Zweers Ziekenhuis verloopt:

  • Zodra een inwoner van de regio Hardenberg 112 heeft gebeld, wordt de ambulance van Ambulance IJsselland opgeroepen.
  • Als de ambulance is gearriveerd bij de patiënt, gaat de verpleegkundige met de patiënt aan de slag. De chauffeur controleert – wanneer hier tijd voor is – ondertussen het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt.
  • Als het BSN niet is vast te stellen, kan het proces toch doorgaan: dan wordt een nieuwe patiënt in het systeem vastgelegd.
  • Als later blijkt dat de patiënt al in het systeem van het ziekenhuis stond, worden de gegevens samengevoegd.

Inge Arendshorst, coördinator Informatisering bij Saxenburgh, licht toe: “Zodra de ambulanceverpleegkundige de bestemming ‘SEH Hardenberg’ heeft ingevoerd, wordt de aanmelding van de patiënt in het ziekenhuisinformatiesysteem geplaatst. Ons systeem geeft een groen icoontje bij een bekende patiënt, geel is een nieuwe patiënt die waarschijnlijk al in ons systeem staat, grijs is een onbekende patiënt. Dit zijn voor de SEH extra hulpmiddelen om te checken op patiëntgegevens.”

Informatie voor aankomst beschikbaar

De conclusie na een aantal maanden en ongeveer 1.700 ambulanceritten is volgens de betrokken partijen dat er vooral veel voordelen zijn. “De informatie is vóór aankomst van de patiënt al beschikbaar bij de SEH”, aldus Arendshorst. “De medische gegevens zoals medicatiegebruik, allergieën, bloeddruk, anamnese, hartfilmpjes en eventuele digitale foto’s staan door de digitale gegevensuitwisseling direct in ons informatiesysteem. De overdracht verloopt hierdoor efficiënter. De kans op overdrachtsfouten kunnen hierdoor sterk worden gereduceerd.” Kortom, de controle op de inhoud van de overdracht is beter geborgd.

Volgens de deelnemers aan een pilot met digitale gegevensoverdracht tussen ambulance en SEH zijn de voordelen groot in vergelijkbaar met de huidige standaard werkwijze. Foto: Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

SEH-arts Mark-Jörg Meijer roemt vooral de veel kleinere kans op fouten: “Voorheen kwam er een overdrachtsformulier via de fax. En nu worden de gegevens door de ambulanceverpleegkundige vastgelegd en naar de SEH verzonden. Dat zijn veel minder momenten waarop de overdracht fout kan gaan. Dit is honderd keer superieur aan de fax.”

De gegevens worden via de LSDV (Landelijke Server Digitale Vooraankondiging) beveiligd naar de SEH van Saxenburgh verzonden. Hiermee is het voor elke ambulance in Nederland mogelijk om de gegevens digitaal aan te leveren aan de SEH van Saxenburgh, aldus het ziekenhuis.

Digitale overdracht verplicht

Digitale overdracht van patiëntgegevens tussen ambulance en SEH behoort tot de 13 onderwerpen op de prioriteitenlijst van VWS die zo snel mogelijk verplicht moeten worden: ‘Acute Ambulanceoverdracht Spoedeisende Hulp’. Dit blijkt uit de roadmap die het ministerie afgelopen april in een Kamerbrief aankondigde. Doel is onder meer om op basis van de geprioriteerde onderwerpen tot eenduidige bouwblokken te komen voor de uitwisseling van gegevenssets overal in de zorg.

In de Kamerbrief maakte minister Bruins (Medische Zorg) bekend wat het plan van aanpak is om te komen tot verplichte digitale dossiervorming en elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De wettelijke verplichting wordt stapsgewijs per gegevensuitwisseling ingevoerd, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021. Van de 13 soorten gegevensuitwisselingen in de concept Roadmap leken volgens Bruins onder meer ambulanceoverdracht en digitaal receptenverkeer op niet al te lange termijn realiseerbaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen