Routekaart waardegedreven zorg (WGZ) gelanceerd

di 3 maart 2020 - 11:10
Zorg-data
ICT
Nieuws

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de routekaart waardegedreven zorg (WGZ) gepresenteerd. Deze routekaart moet instellingen ondersteunen bij keuzes die gemaakt moeten worden voor de implementatie van WGZ. De ondersteuning is in het bijzonder bedoeld om ervoor te zorgen dat instellingen een ICT-systeem kiezen dat het beste past bij de context waarin het moet gaan functioneren.

Voor de implementatie van WGZ is relevante uitkomstinformatie voor patiënten en zorgprofessionals nodig. Daarbij gaat het om informatie over leren en verbeteren plus het faciliteren van het nemen van gezamenlijke beslissingen door arts en patiënt.

Om de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment te kunnen leveren, is de juiste uitkomstinformatie nodig. Die kan alleen verkregen worden door uitkomsten te meten en rapporteren.

Inzicht keuzefactoren WGZ

Daarom bevat de invoering van WGZ een stevige ICT-component. De nu gelanceerde routekaart waardegedreven zorg geeft inzicht in keuzefactoren die invloed hebben op de implementatie van WGZ en de keuze voor een ICT-systeem in het bijzonder.

De kaart is, zogezegd, een stroomversneller, gebaseerd op ervaringen en lessen uit het verleden. Compleet met tips en ervaringen van instellingen die al een ICT-systeem geïmplementeerd hebben of daarmee begonnen zijn. Het uiteindelijke doel is dat waardegedreven zorg tot betere zorg leidt.

De NVZ startte in 2019 met het programma Waardegedreven zorg. Het doel van het programma is samen met haar leden invulling geven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. In dat akkoord is de ambitie vastgelegd dat in 2022 50 procent van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar is ten behoeve van leren en verbeteren en voor het faciliteren van samen beslissen door arts en patiënt.