Ruim tweederde VIPP 5 ziekenhuizen klaar voor PGO

7 oktober 2022
Computer-Gebruiket
Gegevensuitwisseling
Nieuws

30 september was de eerste deadline voor VIPP 5, het implementatieprogramma dat uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en patiënten moet versnellen. Die behelst het technisch gereed maken van informatiesystemen om medische gegevens beschikbaar te stellen via een PGO. Ruim twee derde (70%) van de deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken is daar nu klaar voor.

Dit betekent dat zo'n 140 van de 198 deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken nu dus vindbaar zijn vanuit een PGO. Hiermee is een belangrijke eerste deadline behaald. VIPP 5 deelnemers uit deze categorie die nog geen audit hebben laten afnemen, kunnen dat nog tot dertien weken na de deadline inplannen.

PGO gebruik stimuleren

Het is voor de VIPP 5 deelnemers nu zaak patiënten te stimuleren om een PGO te gaan gebruiken. Een belangrijke volgende deadline is vastgesteld op 30 juni 2023. Dan dienen zorginstellingen aan te kunnen tonen dat in een periode van 30 dagen minimaal 5 procent van hun patiënten gegevens heeft opgehaald via een PGO. Een belangrijk onderdeel voor het succes van PGO's is, naast de scholing van zorgpersoneel, ook het juist informeren van patiënten.

“Om patiënten te informeren hebben we onlangs in de centrale hal van het ziekenhuis een digitaal loket geopend. Hier kunnen patiënten vijf dagen per week worden geholpen met het gebruiken van de digitale middelen die ons ziekenhuis inzet, zoals het patiëntenportaal van het LangeLand Ziekenhuis en PGO’s. De afgelopen weken zien we het PGO-gebruik toenemen", vertelt Govert Tukker. Hij is projectleider bij het LangeLand Ziekenhuis.

Bij het Dialysecentrum Ravenstein hebben ze patiënten met persoonlijke begeleiding voorbereid en geïnformeerd over het gebruik van PGO's. Dat gebeurde, afhankelijk van de behoefte van de patiënt, in de kliniek zelf of op afstand, telefonisch of via videobellen. “Er zit veel verschil in de digitale vaardigheid van de patiënten. Het vergt toch wel enige vaardigheid om een PGO te kunnen gebruiken”, aldus Daan Hollander, directeur van het dialysecentrum.

Om zorgverleners voor te bereiden op de komst van PGO's is eind 2021 een speciale factsheet gepubliceerd. Daarin biedt het VIPP-5 programma een aantal handvatten om zorgverleners te betrekken bij het inbedden van PGO’s in het zorgproces.

Integraal Zorg Akkoord

Een PGO, of persoonlijke gezondheidsomgeving, bevat een dossier waarin alle zorgverleners medische gegevens met patiënten kunnen uitwisselen. Van huisartsen en apotheken tot ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Patiënten krijgen daarmee één omgeving waar zij hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners kunnen verzamelen.

In het onlangs afgesloten Integraal Zorg Akkoord is opgenomen dat alle inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang moeten hebben tot hun eigen zorggegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving.