SAH wil bredere ondersteuning met naamsverandering benadrukken

1 december 2017
dokter-vrouw-patient-tablet-bureau-1450
ICT
Nieuws
“De oude naam sluit niet meer aan op ons werkgebied,” zegt voorzitter Maarten Vermeulen tegenover De Eerstelijns. “Wij zijn er niet specifiek voor huisartsen, maar voor iedereen die werkzaam is in de zorg. We streven naar geïntegreerde ICT voor de hele zorg, zowel de eerste lijn als de tweede lijn.”

Veranderend zorglandschap

De gewenste naamsverandering is ook in lijn met het veranderende zorglandschap, met een ontwikkeling naar regionale, geïntegreerde zorgnetwerken. Die ontwikkeling staat of valt volgens Vermeulen met open communicatie binnen een landelijke infrastructuur. De eerste concrete stappen worden nu genomen binnen dochter Promedico.

Vermeulen hierover: “Al het geld dat wij genereren, steken we weer in ontwikkeling van state-of-the-art zorgtoepassingen. We zijn dus ‘van’ en ‘voor’ de zorg, met als belangrijkste doel het bedienen van de patiënt of cliënt.” Met dat uitgangspunt vertaalt Promedico in zijn oplossingen de strategie van open samenwerken op regionaal niveau.

Geen stip op de horizon

“Geïntegreerde zorg is geen stip op de horizon,” meent Promedico-directeur Pita van Arkel. “De eerste oplossingen worden al opgeleverd. Dat zijn de eerste bouwstenen, waarmee de basis staat. Van daaruit kan verder worden gewerkt aan de regionalisering van het zorglandschap.” Volgens Van Arkel zien orggroepbesturen de toegevoegde waarde van regionale samenwerking én de shared savings.

Een concreet voorbeeld van de eerste bouwstenen is de communicatie tussen huisartsenpraktijk (HIS) en apotheek (AIS), die wordt gefaciliteerd door Promedico-ASP en Apro. Een ander is de ‘KIS in HIS’ oplossing die communicatieproblemen bij ketenintegratie aanpakt. Een derde component is zelfzorg, waarbij Promedico MijnGezondheidsplatform (MGP) integreert voor patiënten en de mogelijkheden van het portaal verder uitbouwt.

Samenwerken faciliteren

Huisartsen gaan volgens Vermeulen in toenemende mate over van autonoom werken naar samen zorg bieden met andere zorgverleners. Zorgorganisaties willen dit ook, maar de eigen ICT-systemen moeten dit wel faciliteren.

Een belangrijke voorwaarde om deze uitgangspunten tot elkaar te brengen is het bestaan van een landelijke infrastructuur, reden voor Promedico en het in 2015 overgenomen Care2U om centrale voorzieningen te realiseren. Een organisch, open systeem waarbij alle leveranciers samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke tussenliggende componenten die de verschillende informatiesystemen van de verschillende zorgverleners met elkaar verbinden.