Samenwerking KPN Health met PhoQus Health vereenvoudigt integrale zorg

2 mei 2023
Tablet-arts-verpleegkundige-digitaal
Samenwerking
Nieuws

KPN Health gaat samenwerken met PhoQus Health. Volgens de twee partijen zal de integratie van de KPN Health Exchange met het Prysma-platform van PhoQus Health de data-infrastructuur van zorgaanbieders verrijken met een applicatie die multidisciplinair samenwerken in de zorg ondersteunt. Dit moet de groeiende behoefte ondersteunen van zorgorganisaties om gezamenlijk integraal zorg te bieden aan patiënten of cliënten.

Digitale ondersteuning is tegenwoordig randvoorwaardelijk voor dergelijke samenwerking binnen de (keten)zorg. Vaak ontbreekt het samenwerkingspartners echter aan goede oplossingen die in staat zijn om én patiëntinformatie te ontsluiten én bij elkaar te brengen én deze patiëntinformatie in een gebruiksvriendelijke oplossing voor de zorgprofessionals aan te bieden gedurende het gehele zorgproces.

Domeinoverstijgend zorgproces

Prysma ondersteunt volgens PhoQus Health zowel de betrokken zorgverlener als patiënt/cliënt in het domeinoverstijgend zorgproces en communicatie. De KPN Health Exchange zorgt voor de data interoperabiliteit en ontsluiting van bronsystemen, waardoor de Prysma-applicatie inzicht kan bieden in het zorgpad.

“De functies in Prysma voorzien in de behoefte van betrokken partijen, die in een gedigitaliseerde procesketen, geautomatiseerd de juiste data op de juiste plaats willen inzien”, stelt Leon Backes van PhoQus Health. “Omdat de te maken koppelingen herbruikbaar zijn, kan de uitrol bij samenwerkende zorgpartijen laagdrempelig en vlot gaan, wat de impact op de ICT-omgeving verkleint.” De oplossing zou verder zorginstellingen meer flexibiliteit geven om eenvoudig nieuwe zorgpaden toe te voegen, zowel geprotocolleerd als niet geprotocolleerd.

Digitaliseren regionale samenwerking

KPN Health en PhoQus Health stellen dat de KPN Health Exchange en Prysma goed ingezet kunnen worden als platform om regionale samenwerking digitaal te ondersteunen en aan te laten sluiten bij de landelijke bewegingen zoals Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Zorg Dichtbij en Zorg op Maat. “Beide oplossingen zijn modulair van opbouw en interoperabel”, benadrukt Simon Hoogvliet, verantwoordelijk voor health strategy bij KPN Health. “Het gezamenlijke platform voor ontsluiting en samenbrengen van patiëntinformatie regelt ook zaken als identificatie en toestemming, volgens de landelijke standaarden.”

Prysma maakt dat zorginstellingen flexibel zijn en steeds eenvoudig nieuwe zorgpaden kunnen toevoegen. Hierbij maakt het geen verschil of het nu gaat om chronische ziekte, multidisciplinaire revalidatie of het monitoren van gezondheid en preventie. De functies van Prysma ondersteunen zorgpaden zowel geprotocolleerd als niet geprotocolleerd, een Zorg op Maat visie.

Uitdagingen IZA

Registratie in de werkomgeving van de zorgverlener blijft plaatsvinden in de bestaande bronsystemen (zoals EPD, ECD, AIS, LIS, HIS, etc.), daar verandert niets. De combinatie van Prysma en de KPN Health Exchange geven echter zicht op data, proces en communicatie rond het zorgpad over de domeinen heen. KPN Health en PhoQus Health willen zo zorgaanbieders en zorgverleners ondersteunen in de uitdagingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).